– Det har skett en stor förändring inom branschen det senaste decenniet. Det finns ett helt annat tänk kring säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet. Vi på Arena Tak jobbar bara mot professionella beställare och det finns ofta ett tydligt förfrågningsunderlag inför projekten, inleder Tom. 

Utbildning driver framtiden

Arena Tak erbjuder heltäckande tjänster inom plåt- och tätskiktsentreprenader. De står för trygghet, stabilitet och kvalitet. De arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla företaget och sina medarbetare för att på så sätt genomföra än bättre projekt. 

– Sveriges Takentreprenörer har utbildningar som stärker branschen och ökar legitimiteten hos oss medlemmar. Ju högre utbildningsnivå inom branschen, desto mer stabila spelregler. Utbildningen driver framtiden idag. Därför kändes det självklart för oss att auktorisera oss genom Sveriges Takentreprenörer direkt när vi blev medlemmar. Vår företagsledning och våra montörer har gått de utbildningar som krävs för auktorisationen och det har gynnat oss på flera sätt. Vi har dessutom tagit hjälp gällande juridiska frågor, berättar Tom. 


Nybyggnationen vid Högmora förskola är ett av Arena Taks många lyckade projekt. 

Auktorisation ökar branschkompetensen

Tom betonar vikten av auktorisation och lyfter en ökad kompetensnivå inom branschen som en av många fördelar. Han berättar att Arena Tak vill vara en del av branschen och påverka dess framtid – något de har möjlighet till genom medlemskapet i Sveriges Takentreprenörer.  

– Det är en branschorganisation som står för utveckling och genom den kan vi lyfta branschfrågor. Den är i grunden byggd av medlemsföretagen och den drivs av engagemanget i varje enskilt företag. Att hålla uppe engagemanget hos medlemsföretagen är motorn i det hela. Fördelarna för oss medlemmar är att vi blir skarpare gentemot kund tack vare utbildningar och auktorisationen. Det skapar kvalitet och långsiktighet för oss företagare och framför allt våra kunder, avslutar Tom.