Tak Tema grundades i Västerås av Tommy Gråberg för drygt tio år sedan. Han hade då tjugo års erfarenhet som anställd takmontör hos en annan takentreprenör.

”Vi startade från noll och har lyckats ha tillväxt alla år sedan dess, utom 2016, som är det enda året vi backat ekonomiskt. Men det var också under 2016 som vi utökade verksamheten genom att köpa vårt bolag i Stockholm. Så man kan säga att vi satsade oss ur nedgången, vilket fungerat mycket väl. Förra året, 2017, var vårt bästa år någonsin. Och 2018 ser ut att bli ännu bättre”, säger Tommy Gråberg.

I Tak Tema ingår alltså två bolag. Ett i Västerås, som servar uppdragsgivare över hela Mälardalen, från Örebro till Norrtälje. Och ett bolag i Kungsängen, nordväst om Stockholm, som täcker in hela Stor-Stockholm. Under 2017 stod Tak Tema Västerås för 95 % av uppdragen och 43 miljoner i omsättning och Tak Tema Stockholm för 5 % av uppdragen och 12 miljoner i omsättning.

Totalt har Tak Tema 22 anställda. Av dessa arbetar fyra, ­inklusive VD, med projektledning, marknadsföring, försäljning och administration. Och på taken har man 18 takmontörer som utför uppdrag åt offentliga och privata kunder.

Proffs som jobbar mot proffs

”Vi jobbar inte mot konsumentmarknaden, som exempelvis villaägare eller bostadsrättsföreningar. Vår marknad finns uteslutande bland de professionella kunderna. Vi har kommunavtal och landstingsavtal. Sen riktar vi oss mot den professionella privata sektorn, som vi delar upp i två kategorier. Småbyggare med en omsättning upp till 500 miljoner. Och storbyggare som omsätter mer än en halv miljard, som PEAB, NCC och Skanska”, säger Tommy Gråberg.

Bland kunderna finns även exempelvis de som bygger ­idrottshallar, livsmedelsbutiker och lagerlokaler – och förvaltningsbolag som Newsec och Kastellen samt fastighetsbolag som Kungsleden.
Tommy berättar vidare att Tak Temas uppdrag är jämnt fördelade mellan ROT-projekt och nybyggnation och att de fokuserar på större återkommande uppdragsgivare.

”Vår målsättning är att ha kunder som vi kan fakturera minst en miljon kronor per år”.

TIB-auktorisation och kontrollanter

På frågan om Tak Tema är TIB-auktoriserade svarar Tommy att man är det och att han tycker det är självklart för ett bolag som deras, som vill hålla en hög nivå på sin verksamhet och sitt erbjudande.

”Men jag tycker att kunskapen om TIB-auktorisationen ­generellt sett är för låg bland våra kunder. Vissa känner till den, men många gör det inte. Det är något som vi inom tak- och tätskiktsbranschen behöver ändra på.

Om jag sen fick önska något för hela byggbranschen så vore det att ta tillbaka de kontrollanter som fanns på byggena under 1980-talet, dvs yrkesmänniskor som kontrollerade entreprenörernas arbete i varje steg vartefter projekten ­fortskred. Idag ska alla göra egen­kontroller, vilket jag inte anser garantera en lika hög kvalitetssäkring som de gamla kontrollanterna. Enligt mig gör dagens system att det ofta ser bättre ut i ­dokumentationen än det gör i verkligheten. Jag vet att kontrollanterna togs bort av kostnadsskäl, men jag är säker på att det vore lönsammare att satsa på sådana även idag, eftersom antalet fel skulle bli färre, kostnaderna lägre och kvalitetsnivån högre.”

Brinner för kompetensen

Samtalet om kvalitet på utfört arbete och TIB-auktorisationen leder oss in på hur Tak Tema jobbar med sin interna kompetensutveckling. En fråga som det märks att Tommy brinner mycket starkt för.
”Vi är super-aktiva när det gäller vår interna kompetens­utveckling. Sedan fem år tillbaka jobbar vi mycket målmedvetet med detta. Självklart gör vi fel och misstag ibland. Men det viktiga är att lära av det som inte fungerar, så vi kan undvika det i framtiden. Och det gör vi genom att jobba strukturerat och långsiktigt med vår kompetens och vårt sätt att arbeta på.”

Tommy berättar att de varje kvartal har träffar med samtliga medarbetare där man går igenom alla fel som begåtts och eventuella andra problem.

”Det handlar inte om att peka finger mot enskilda, utan om att föra fram det som inte varit optimalt eller som blivit fel, i syfte att lära av misstagen. Och att även lyfta fram bra saker, vilket är lika viktigt. För oss är detta ett effektivt sätt att höja vår nivå, både som företag och som individer. Vi tror inte på bestraffning och hårda ord. Istället jobbar vi med öppenhet och uppmuntran. När man får möjlighet att lära av sina misstag bidrar det till den enskildes personliga utveckling, vilket hela företaget tjänar på.

Samtliga på kontoret hos oss, inklusive jag själv, har minst tio års erfarenhet av att jobba på taket. Även detta är positivt för utvecklingen av företaget som helhet och på individnivå – eftersom vi fungerar som bollplank och mentorer åt våra takmontörer och bidrar på så vis till deras utveckling. Och vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter och kompetenser. Sen är det fritt fram för alla att bidra med idéer. En god idé är en god idé, det spelar ingen roll vem som kommer med den. Allt detta är en del av vår öppna kultur.”

Tommy har noterat en märkbar skillnad internt sedan de började jobba mer strukturerat och målmedvetet med sin kompetensutveckling.

”Det är extremt tillfredsställande när vi ser enskilda medarbetare som plötsligt tar flera kliv framåt. Det är ovärderligt för vår lagmoral. För vi är ett team. Vår strävan är alltid att fungera som ett väl sammansvetsat lag av kompetenta och engagerade takmontörer som presterar på hög nivå.”

Tommy understryker också att syftet med Tak Temas kompetensarbete förstås är att i förlängningen gynna relationen till deras kunder. Vilket han säger märks genom att de ofta får höra: ’Vad kul att ni kommer. Nu blir det ordning och reda, nu blir jobbet väl utfört.’

”Sånt gör oss förstås glada och stolta, men framförallt visar det hur starkt Tak Temas varumärke är hos våra uppdragsgivare. Nöjda kunder vill ju gärna återkomma och lägga nya uppdrag hos oss, vilket alltid är målet.

Framtidens kretsloppsanläggning

Som avslutning ber vi Tommy berätta om Tak Tema är ­inblandade i några spännande projekt just nu.
”Vi har fått förtroendet av NCC att lägga tätskiktet på delar av ’Framtidens kretsloppsanläggning’, som är EON:s nya och unika kraftvärmeanläggning i Högbytorp i Upplands-Bro kommun i norra Stockholm. I anläggningen ingår ett kraftvärmeverk och en biogasanläggning (som vi lagt tätskiktet på). Här kommer man producera el, fjärrvärme och biogas från återvunnen energi för leverans till hela Stockholmsregionen – som ju hela tiden växer och därför är i ständigt behov av mer ren energi.

Nyligen har vi även inlett ett projekt på uppdrag av PEAB där vi lägger isolering och tätskikt på fastigheten Gasklockan i centrala Västerås. En K-märkt 4600 m2 stor byggnad som uppfördes 1955 av ASEA och som senare togs över av Samhall på 1970-talet innan den överläts till kommunen. När ombyggnaden och renoveringen är klar blir Mälarenergi och det kommunala bostadsbolaget Mimer nya hyresgäster i fastigheten”, avslutar Tommy Gråberg.