Hösten 2017 bjöd TIB in företag från VVS samt tak- och tätskiktsbranschen och bad dem bidra till framtagandet av den förenklade branschtolkningen. En av de som valde att delta i den projektgrupp som sedan bildades är Roger Nilsson, VD på AB Tätskiktsgarantier i Norden.

”Det är inget fel på dessa standarder. Problemet är att de tillämpas alltför sällan eller så feltolkas de."

”Det är klokt av TIB att ta hjälp av personer verksamma inom VVS samt tak och tätskikt och på så vis dra nytta av all den samlade kunskap och erfarenhet som finns. Det har man även gjort tidigare med framgång när det togs fram en branschtolkning av standarden för beräkning av vindlast, där vi också deltog. Sen är det även viktigt att få med sig ledande aktörer i branschen eftersom det hjälper tolkningen att få starkare genomslag”, säger Roger Nilsson.

De standarder som behandlas i branschtolkningen är SS-824031, SS-EN 12056-3 (dimensionering av takavvattning) samt SS-EN 1253-1 (krav på takbrunnar).

”Det är inget fel på dessa standarder. Problemet är att de tillämpas alltför sällan eller så feltolkas de. Det beror på att vissa delar av dem är relativt komplicerade. De är också ganska omfattande och skrivna på engelska. Och konsekvensen av att de inte används eller feltolkas blir tyvärr att vi får sämre kvalitet på utförda arbeten”, säger Roger Nilsson.

Fredrik Rundgren, VD på Constructech AB, har lett projektgruppen som tagit fram den nya branschtolkningen. Fredrik hade redan tidigare erfarenhet från denna typ av arbete då han även ledde projektet som resulterade i branschtolkningen av europeisk standard för beräkning av vindlast på yttertak.

I projektgruppens uppdrag har också ingått att anpassa en del parametrar till svenska byggregler.

”Liknande riktlinjer med tolkning av standarder samt allmänna rekommendationer finns redan i våra grannländer. Så man kan säga att vårt arbete även syftat till att värna konkurrenskraften hos svenska takentreprenörer – som tack vare den nya branschtolkningen får lättare att leverera lösningar för takavvattning som fungerar för svenska förhållanden och som håller den nivå som de europeiska standarderna föreskriver”, säger Fredrik Rundgren.

Den nya publikationen “Dimensionering takavvattning tak med tätskiktsmatta eller takduk SS-EN 12056-3, SS-824031, SS-EN 1253-1” lanseras i juni 2018 och kan köpas via TIB:s kansli.

Om takavvattning:
Syftet med takavvattning är att med hjälp av takbrunnar, ränndalskilar, hängrännor och stuprör leda bort regn- och smältvatten från taket och på så vis skydda husets fasader, grund och källare från fukt- och mögelskador.