Takrekond grundades 1985. Nisse Jansson började som säljare och projektledare 1991. Efter fem år blev han delägare ihop med den dåvarande ägaren. Och 2001 axlade han rollen som VD och tog över som ensam ägare.
När vi ber honom berätta om Takrekond beskriver han det som ett klassiskt entreprenadföretag inom tak och tätskikt.

Han nämner att de i snitt haft runt tolv anställda genom åren. I dagsläget har de elva takmontörer i Växjö och sex stycken i Kalmar. Uppdragen är en lagom blandning av renovering och nyproduktion. Bland kunderna återfinns Växjö kommun, Kalmar kommun, Nyfosa fastighetsbolag, rikstäckande byggföretag som PEAB och lokala byggare som Ottosson bygg i Kronobergs län och Hansa Bygg i Kalmar. De verkar huvudsakligen i Småland och Blekinge med enstaka avstickare exempelvis till Malmö, Göteborg och Stockholm. Nuvarande omsättning ligger på trettio miljoner per år.

Nisse Jansson framhåller att Takrekonds fokus alltid legat på att erbjuda hög kvalitet på utfört arbete och väldigt god servicenivå och på så vis skapa ett starkt förtroende hos uppdragsgivarna.'

- Vårt tankesätt är att bygga långsiktiga relationer till våra kunder genom att göra dem så nöjda med de jobb vi utför att de återkommer och ger oss nya uppdrag.

Ett brev med erbjudande om förvärv

Processen att sälja Takrekond inleddes sommaren 2019 när Nisse Jansson fick ett brev från Soltech Energy.

- Ett mycket trevligt brev där man både uttryckte sitt intresse att förvärva Takrekond och förmedlade sin vision kring hur resan mot en sådant förvärv skulle kunna genomföras.

Nisse Jansson berättar att man i brevet också beskrev motiven bakom förvärvet. Att syftet var att få bort mindre kompetenta installationer i solledet genom att förvärva takbolag och därmed uppnå en högre nivå när montering av tätskikt kombineras med solpaneler.

- Nästa steg var att vi träffades hos Soltech Energy i Stockholm i augusti 2019 och gick igenom en värdering av Takrekond. Men därefter gjordes en halvhalt i dialogen.

Han beskriver hur han funderade mycket fram och tillbaka under hösten 2019 och kom fram till att han inte var redo att låta Takrekond förvärvas.

- Jag valde att lägga ner processen. Ett beslut som skedde helt i samförstånd med Soltech Energy. De var superförstående och mycket respektfulla inför min önskan att inte gå vidare.

Omsorg om de anställda

Nisse Jansson säger att hans tvekan inför en försäljning av Takrekond till stor del handlade om att den inte bara skulle påverka honom.

- Som VD och ägare har man ett stort ansvar mot sina anställda och mot kunder och leverantörer. Man behöver självklart ha med dem på det hela. Det måste bli bra för dem också och inte bara för mig. Att låta sig förvärvas är inte något man kan ta lätt på.

För att understryka detta nämner Nisse Jansson att det finns anställda i företaget som arbetat på Takrekond längre än vad han har.

- Vår personalomsättning har varit låg genom åren och många av våra medarbetare har varit med oss länge. När man har en så lojal personal blir ansvaret att göra rätt ännu större.

Han påpekar att han och Soltech Energy fortsatte att ha en trevlig och konstruktiv dialog även efter stoppet av förvärvsprocessen.

- Att vi lade ner det hela gav mig möjlighet att undersöka vidare och lära känna dem mer. Det bidrog till att jag blev trygg med att de verkligen var så schyssta som de verkade. Och att de var rätt aktör att förvärva Takrekond.

Sista steget mot att sälja

Efter ett drygt halvårs paus drog man igång processen igen sommaren 2020.

- Därifrån hade vi en mycket bra resa som ledde fram till att vi den första oktober 2020 officiellt kunde fira att Takrekond förvärvats av Soltech Energy.

På frågan vad som specifikt fick honom att ta steget mot ett förvärv svarar Nisse Jansson att Takrekond och Soltech Energy har samma grundvärderingar.

- Jag kände att vi passade bra ihop och jag gillade vad de stod för och hur de drev sin verksamhet.

Det var också viktigt att de inte skulle vända upp och ner på allting och att de skulle låta honom driva företaget vidare som VD.

- En annan sak som lockade mig var att gå mot något nytt. Montering av tätskikt och installation av solpaneler är ju närbesläktade verksamheter och det kändes affärsmässigt rätt i tiden att inkludera solenergi i vårt erbjudande. Dessutom bidrar vi till en bättre miljömässig samhällsutveckling när solpaneler installeras på taken.

Nisse Jansson påpekar att Takrekond sedan förvärvet kunnat ta uppdrag som de tidigare varit tvungna att tacka nej till.

- Nu har vi tillgång till hela koncernens kompetens och ­resurser. Som exempel fick vi nyligen förfrågan om ett projekt med önskemål om att integrera solpaneler direkt i fasaden på en byggnad. En lösning som ligger utanför vår direkta kompetens. Men som del av Soltech Energy kunde vi ta hjälp av ett systerbolag med offert och projektering och på så vis tacka ja till uppdraget.

Råd till andra takentreprenörer

Till andra takentreprenörer som funderar på att låta sig förvärvas vill Nisse Jansson gärna skicka med några tankar.

- Mitt främsta råd är att ta hjälp av en eller flera kunniga och erfarna personer utifrån som kan stötta och ge vägledning. Jag tog hjälp av min revisor som varit igenom många förvärv. Dessutom anlitade jag en konsult i Växjö som är specialiserad på den här typen av processer.

Han säger att de hjälpte honom med sådant som hur ett förvärv går till, alla delar i det, hur han skulle värdera Takrekond och hur man skriver ett korrekt avtal som är fördelaktigt för alla parter i affären osv.

- Man kan ju inte berätta för de anställda att man håller på och säljer företaget förrän allt är bestämt till hundra procent. Det skulle skapa för mycket oro i onödan ifall affären inte gick igenom. Men när det är klart måste man informera alla så snabbt det går.

Han understryker hur viktigt det är för de anställda att få ställa frågor om förvärvet och ta upp funderingar kring sådant som kan oroa dem.

- För mig handlade det mycket om att vara närvarande och stötta så att de skulle känna sig så trygga som möjligt igenom den här stora förändringen.

Som avslutning framhåller Nisse Jansson att han nu har en chef för första gången på tjugo år.

- Nu har jag dessutom ungefär 600 kollegor med olika kompe­tenser som jag kan ringa och bolla saker med istället för att sitta själv och brottas med problem som måste lösas och hur vi på Takrekond ska tackla nya utmaningar. Det uppskattar jag.