Christer Hoffström började jobba med tätskikt 1996. Två år senare blev han delägare i Takbolaget i Södertälje. Och 2006 grundade han TakXperten. Sen dröjde det bara ett par år innan han utökade verksamheten genom att köpa Weikvist i Eskilstuna - ett anrikt företag som då hade funnits sedan 1947.

– Idag är vi 22 anställda. Vi har nio tätskiktsmontörer i Södertälje och nio i Eskilstuna. Och vi är fyra som sköter försäljning, projektledning och övrig administration inklusive ekonomi.

Christer berättar att man servar kunder över hela Mälardalen.

– Vi har lite olika fokus på kontoren. I Södertälje jobbar vi mycket mot Stockholm och regionen runt huvudstaden, eftersom det är där de flesta uppdragen finns. Det handlar till stor del om nybyggnation och att lägga tätskikt på uppdrag av till exempel Peab, Skanska och NCC samt mindre byggare. Sen har vi även lokala uppdragsgivare i och omkring Södertälje, som Telge Bostäder och Nykvarns kommun m fl.

I Eskilstuna arbetar TakXperten bland annat med industri­företag som Volvo och Outokumpu - varvat med uppdrag över hela Sörmland och Västmanland ända bort till Västerås.

– Kontoret i Eskilstuna har lite mer fokus mot renoveringar. Och här har vi även en plåtverkstad - vilket innebär att vi kompletterar tätskiktsuppdragen med plåtarbeten samt med att lägga tegel- och betongpannor. Plåtverkstan ingick i köpet när vi förvärvade Weikvist.

Balanserad mix på uppdragen

För att säkra den affärsmässiga tryggheten och stabiliteten är Christer noga med att TakXperten alltid ska ha en bra mix mellan nyproduktion och renoveringar.

– Vid nyproduktion arbetar vi efter byggentreprenörens tidplan, vilket ställer höga krav på oss att utföra entreprenaden inom önskad tid. De senaste åren har vi märkt att tidplanerna blivit allt mer pressade - och att det finns mindre utrymme för oförutsedda händelser, som vi inte rår över, men som påverkar oss.

Här betonar Christer att kraven blivit större på att man som underentreprenör ska ha resurser och lösningar att sätta in vid behov.

– Ibland kanske ett större nybyggnadsprojekt i Stockholm kräver extra kapacitet från oss. Då är det en fördel att ­Eskilstuna ligger ganska nära. Det gör det enkelt att tillfälligt flytta medarbetare mellan orterna.

Det är lite annorlunda när TakXperten arbetar med renoveringsobjekt direkt mot slutkund och kan lägga upp en tidplan tillsammans med beställaren.

– Då har vi som entreprenör lättare att styra hela projektet. Den yttre faktor som då påverkar oss mest är vädret.

Några aktuella projekt

Christer betonar att de senaste årens byggboom, som varit särskilt stor i Stockholmsområdet, har inneburit goda tider för TakXperten. Han nämner Nynäshamn som exempel. Där anläggs det just nu en ny godshamn - Norvik Hamn - som ska bli ett nytt logi­stiknav för den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

– Från hamnområdet dras järnvägsspår till Nynäsbanan och man bygger en helt ny logistik- och företagspark. Här har vi tidigare lagt tätskikt på Tullverkets visitationshall och vi jobbar just nu med att lägga tätskiktet på Stockholms Hamnars huvudbyggnad.

Södertälje är hemvist för ishockeylaget SSK och här har TakXperten nyligen lagt om tätskiktet på BST-rinken - den mindre ungdomshallen som ligger intill SSK:s hemmaarena Scaniarinken.

– De skulle installera solceller på taket och då var det lämpligt att lägga nytt tätskikt eftersom det gamla hade ett antal år på nacken. På så vis har man försäkrat sig om att tätskiktet håller lika länge som solcellerna.

Problem med återväxten

När det gäller nya uppdrag ser Christer ljust på framtiden.

– Att ha hela Mälardalen inklusive Stockholmsområdet som arbetsområde är perfekt. Här kommer det alltid finnas mycket att göra. Det största bekymret just nu och framåt är istället svårigheten att rekrytera nya tätskiktsmontörer.

– Hela tak- och tätskiktsbranschen har stora problem med återväxten. Det är alldeles för få ungdomar födda på 1990-talet som vill gå med brännare på taket.

För att lösa sina rekryteringsbehov har TakXperten sökt sig utomlands i jakten på nya talanger.

– Det är enda sättet att få tillväxt i företaget. Just nu håller vi på och lär upp två nya killar. En från Litauen och en från Ukraina. De är mycket duktiga och funkar jättebra ihop med våra andra tätskiktsmontörer. Enda problemet har varit att få uppehållstillstånd för killen från Ukraina, ett land som inte är med i EU.

Christer understryker att medarbetare som man rekryterar från andra länder ska ha samma anställningsvillkor som övriga i företaget.

– Det handlar om att göra rätt mot individen, men också om att upprätthålla goda villkor för samtliga som jobbar i byggbranschen. Att dumpa löner för folk som kommer från andra länder riskerar att dra ner lönenivåerna för alla på sikt. Och det vill vi inte bidra till.

TIB-auktoriserade från start

Apropå kompetens och att jobba med goda villkor berättar Christer att TakXperten är TIB-auktoriserade och att den traditionen är stark inom företaget.

– Vi har haft vår auktorisation sedan starten 2006. Och Weikvist som vi sedan köpte var en av pionjärerna. De erhöll sin TIB-auktorisation redan 2003, samma år som TIB introducerade sitt auktorisations-koncept.

Det märks tydligt att Christer anser att TIB-auktorisationen är värdefull.

– Tak- och tätskiktsbranschen är liten. Trots det kan TIB erbjuda en auktorisation som verkligen bidrar till att vi takentreprenörer håller en hög nivå. Det är också starkt att TIB lyckats få TIB-auktorisationen att gälla som skall-krav vid offentliga upphandlingar. Numera ställs allt oftare krav på TIB-auktorisation i förfrågningsunderlagen. Det är bra, både för oss seriösa takentreprenörer och för våra uppdragsgivare.

Börjat jobba med Entrea

Avslutningsvis berättar Christer att TakXperten börjat använda Entrea. Det nya digitala verksamhetssystemet som utvecklats av TIB ihop med en grupp takentreprenörer.

– Vi har nyligen fått utbildning på Entrea och håller på att trimma in systemet hos oss. Våra förväntningar är stora på att det ska öka vår effektivitet. Nu har vi äntligen ett verktyg där vi kan sköta alla delar av ett projekt digitalt. Ett verktyg som förenklar kommunikationen mellan oss som jobbar här och även mot våra kunder. Och som hjälper oss att hålla reda på all dokumentation på ett enkelt och säkert sätt, avslutar Christer.