– Vi på TIB vill uppmuntra fler takentreprenörer att ansöka om auktorisering. Det gynnar både kunderna och företagen i sig att få ett kvitto på sin seriositet och kunskap, säger Classe Persson, ordförande i TIB:s auktorisationsnämnd.

En kvalitetsstämpel, bidrag till att höja statusen på branschen och ren kundnytta - det är några av anledningarna varför takentreprenörer väljer att auktorisera sig genom TIB. I snart 10 år har TIB auktoriserat bolag inom tak- och tätskiktsbranschen via sin unika auktorisationsnämnd. Företagen som uppfyller kraven som TIB ställer gällande kvalitet, kompetens och övriga relevanta dokument kan ansöka om auktorisation. Om ansökan beviljas gäller den under ett år innan den måste göras om på nytt. Tanken är att återkommande granskningar ska säkerställa att företagen lever upp till kraven över tid.

– Vi har medvetet valt att låta auktoriseringen gälla i ett år för att bolagen ska fortsätta möta kraven som TIB ställer och erbjuda kunderna en kvalitetsstämpel som är trovärdig. Det här är ren kundnytta. Genom att bli auktoriserad talar man om för sina kunder att man är ett seriöst företag med god kunskap, säger Classe Persson.

Ett skallkrav inom kommuner
Utöver att garantera kunder en trygg leverans har TIB-auktoriseringen blivit ett skallkrav inom kommuner och i andra statliga upphandlingar. Det här innebär att en kommun har möjlighet att ställa krav på att tak- och tätskiktsföretagen som de anställer är TIB-auktoriserade. Som medlemsorganisation var det naturligt att det var just TIB som har fått förtroendet att auktorisera företag inom branschen. Målsättningen har sedan start varit att arbeta för att nivån i tak- och tätskiktsbranschen ska vara så hög som möjligt med hänsyn för kunderna.

– Det är en väldigt stor fördel om man går utbildningarna som vi erbjuder och blir både TIB-medlem och sedan auktoriserad. Generellt så är det inte ett särskilt stort steg från att vara medlem till att bli auktoriserad, och om du tar steget så har du en stor fördel i LOU-upphandlingarna. Auktoriseringen är helt enkelt ett kvitto på att ditt företag tillhör eliten, avslutar Classe Persson.