En historisk förändring
Syftet är kort sagt att förtydliga, förenkla och förhöja. Vi vill öka känslan av att det är Sveriges branschorganisation och få mer slagkraft i namnet. I samband med det valde vi att modernisera vår grafiska profil och vårt uttryck i digitala och fysiska kanaler. Vår uppdaterade hemsida är en del av det arbetet.

Vår förhoppning är att det nya varumärket leder till ökad stolthet, varumärkeskännedom och legitimitet i branschen. Vårt mål är framför allt att vi ska öka kundernas kännedom om att de kan och bör ställa krav på auktoriserade entreprenörer! 

Det är ett nytt kapitel i vår historia och vi ser fram emot att fortsätta stärka branschorganisationen. 

/Styrelsen för Sveriges Takentreprenörer