– Kunskap är en färskvara och därför är det otroligt viktigt att hålla sig uppdaterad för att fortsätta utvecklas, säger Mats Kias, styrelseledamot i TIB.

Redan 2010 blev TIB godkända av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) som utbildningsgivare av tak- och tätskiktsmontörer. Sedan dess har över tusentals TIB-utbildade takmontörer registrerats och därmed mottagit BYN:s yrkesbevis. Branschorganisationens senaste projekt pågår sedan våren 2021 i samarbete med Örebro Kommun där Campus Risbergska-Yrkesutbildningar och Tullängsgymnasiet står för utbildningen. Där använder man det studiematerial TIB och BYN gemensamt tagit fram och genomför en vuxenutbildning på 32 veckor. Under utbildningens gång varvas praktisk kunskap med teori och praktiken sker löpande på tak-och tätskiktsföretag i Örebro och Värmlands län.

– Det här är ett projekt som har initierats av flera olika intressenter. Bakgrunden är att behovet av kompetenta takmontörer i branschen är stort och beräknas vara så en tid framöver. Med dokumenterad kompetens i form av BYN-yrkesbevis som tak- och tätskiktsmontör är du attraktiv på marknaden med mycket goda förutsättningar till arbete, säger Mats Kias.

Ökad kunskap gynnar alla
TIB genomför årligen flera kortare utbildningar för yrkesverksamma i branschen. Bland annat erbjuder de företagsledarutbildningar som specifikt är riktad till företagare och arbetsledare i branschen. Under kursens gång behandlas nödvändiga kunskaper i juridik, ekonomi och ledarskap. För övriga verksamma håller TIB i montörsutbildningar med kravet att du ska ha arbetat i minst ett år. Majoriteten av utbildningen sker digitalt via TIB:s kursportal och är uppdelad på sju kurser med avslutande prov, vilket genomförs i sin egen takt under sex månader. Syftet med montörsutbildningarna är att höja branschens standard och erbjuda möjligheten att få en dokumenterad kompetensnivå.

– Yrket som takmontör kräver både en hög kompetens och noggrannhet, vilket TIB bidragit till att garantera under många år. Genom att gå TIB:s utbildning ökar inte bara montörens status, utan också branschens i och med att du är med och höjer nivån generellt. Det finns även fördelar ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom företag med utbildade montörer får större möjligheter att uppnå slutkundens krav, avslutar Mats Kias.