– När du anlitar ett TIB-auktoriserat bolag vet du att bolaget har rätt försäkringar och det är en enorm trygghet, säger Bengt Wictorsson, medlem i TIB:s auktorisationsnämnd.

Byggfel inom tak-och tätskiktsbranschen medför årligen stora kostnader för både fastighetsägare och byggföretag. Det här är något som kan undvikas genom att anlita ett företag som har tecknat rätt försäkringar. TIB:s målsättning har sedan start varit att höja medvetenheten hos beställarna och kvaliteten på bolagen i branschen genom sin auktorisationsnämnd. För att som bolag bli auktoriserad krävs det att bolaget har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete och myndighetskrav. Som ett led i detta har TIB kravställt att bolagen ska ha tecknat erforderliga försäkringar som ska skydda både entreprenören och beställaren.

– Många vet inte hur viktigt det är att anställa ett bolag som har rätt försäkringar, de flesta vill bara ha sitt tak omlagt. Att anlita ett företag som erbjuder billigare tjänster men som inte har rätt försäkringar blir nästan alltid dyrare i längden. Om det skulle hända något och företaget ifråga inte har försäkringar kan det i värsta fall leda till att bolaget går i konkurs. Ifall arbetet då inte är färdigställt kan kunden i slutändan behöva betala det dubbla, säger Bengt Wictorsson.

Två avgörande försäkringar
TIB:s auktorisationsstämpel är en garanti för beställarna att arbetet kommer att bli korrekt utfört. Den garanterar även att bolagen har ansvarsförsäkring som gäller om entreprenören har varit vårdslös, något som är särskilt viktigt inom takbranschen eftersom fel kan vara svåra att upptäcka. Om det till exempel handlar om en vattenskada leds ofta vattnet ner genom golv, väggar och innertak vilket gör att felet ofta upptäcks sent och åtgärderna blir både omfattande och kostsamma. Utöver ansvarsförsäkringen har TIB-auktoriserade bolag även entreprenadförsäkring som täcker skador på entreprenaden. Bengt Wictorsson menar att det är fördelaktigt både för beställaren och entreprenören att ha bra försäkringar.

– TIB:s arbete är viktigt för både beställare och entreprenörer. Genom att vara medlem i TIB får du som entreprenör rådgivning gällande försäkringar, vilket i sin tur gör att beställaren är medförsäkrad och kan spara mycket pengar för båda parterna i slutändan, avslutar Bengt Wictorsson.