– Genom att anlita ett TIB-auktoriserat bolag vet vi att vi får ett bra utfört jobb, det är ett kvitto på att de tillhör eliten, säger Kjell Östman, projektledare för Örebro bostäder.

Vid årsskiftet kommer Örebro bostäder att införa krav på att samtliga bolag som utför tak-och tätskiktsrelaterade arbeten åt det kommunala bostadsbolaget ska vara TIB-auktoriserade. Det här innebär att bolag utan TIB-auktorisering inte längre kommer att tillåtas lägga anbud i samband med upphandlingar i kommunen. Anledningen till det nya kravet är att säkerställa att alla tak-och tätskitsföretag som utför arbeten åt ÖBO inte bara håller god kvalitet, utan också är ett seriöst bolag vad gäller säkerhet, ekonomi och intern utbildningsnivå - vilket TIB:s auktorisationsstämpel garanterar.
– TIB:s auktorisationsstämpel är ett kvitto på att arbetet blir ordentligt utfört och att företaget som du anlitar vet vad de gör. En sak som är särskilt bra med TIB är att alla bolag som ansökt om auktoriseringen får lämna tätskiktsgarantier på alla jobb de utför, vilket innebär en enorm trygghet för beställarna, säger Kjell Östman.

En unik auktorisation
Redan 2014 godkändes TIB:s auktorisationsnämnd som skallkrav vid offentliga upphandlingar. Förvaltningsrätten fastslog då att krav på TIB-auktorisation vid inköp av takarbeten är en bra åtgärd för att säkerställa kvalitet. När entreprenadföretag blir auktoriserade genomför TIB en granskning inom ett antal områden; takentreprenörerna behöver visa att de lever upp till uppsatta kriterier när det gäller kompetens, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt. Dessutom kontaktas ett antal referenser som får ge positiv och negativ kritik från ett kundperspektiv. Vad som gör TIB:s auktorisationsstämpel unik är att företagen behöver förnya sin auktorisering varje år. Till följd av de olika kriterierna som TIB:s auktorisationsnämnd kräver har flera kommuner nu infört stämpeln som en obligatorisk del av ramavtalen vid upphandlingar, och nu även Örebro bostäder.
– Det här beslutet känns väldigt bra. Jag har själv jobbat som entreprenör i nästan 30 år innan och vet vilka krav som ställs och hur viktigt det är att de möts. Auktoriseringen är ett utmärkt sätt att garantera hög kvalitet, särskilt eftersom auktoriseringen delas ut årsvis. Genom att förnya varje år blir det ett kvitto på att man är på tårna och ett seriöst företag, avslutar Kjell Östman.

Läs mer om TIB:s auktoriseringsstämpel och hur du ansöker här.