En viktig del i processen för upphandlare av tjänster inom byggsektorn är ju att verifiera kvalitets- och kompetensnivån hos de entreprenörer som lämnar anbud – så att man som upphandlare erhåller den kvalitet på arbetet som projektet kräver. Att välja fel kan bli kostsamt, både i pengar och tid. För en kommun eller ett landsting är det skattepengar som riskerar att gå till spillo och för en privat aktör är det lönsamheten som kan påverkas negativt.

Ju fler anbud man får in, desto svårare är det förstås att hinna ­under­­- söka kompetensen hos samtliga entreprenörer tillräckligt noga.

En del i svårigheten är också att det tyvärr inte alltid går att bilda sig en säker uppfattning utifrån det som varje entreprenör kommunicerar – exempelvis i anbudet eller via sina hemsidor och i annat marknadsföringsmaterial osv.

Och att vara medlem av en branschorganisation eller godkänd av en materialleverantör och ha genomgått utbildning på ­deras produkter och lösningar är inte heller tillräckligt – eftersom det inte säger någonting om vare sig den över­gripande driften av företaget eller andra enskilda kriterier.

En väl fungerande lösning

Så vad göra för att säkra kvalitetsnivån hos de som lämnar anbud? Inom tak- och tätskiktsbranschen har vi en rekommendation som vi vet fungerar: Välj en TIB-auktoriserad takentreprenör.

I syfte att underlätta och säkerställa att upphandlare av tak- och tätskiktstjänster ska få den kvalitetsnivå som de efterfrågar erbjuder TIB Takentreprenörerna sedan mer än tio år tillbaka våra medlemmar att bli TIB-auktoriserade.

För att uppnå sin TIB-auktorisering måste takentreprenören genomgå en djuplodande granskning inom en rad områden. De måste kunna visa att de lever upp till uppsatta kriterier när det gäller kompetens, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

I kompetenskraven ingår bland annat att minst en person i företagsledningen ska ha gått TIB:s tre-stegs företagsledarkurs och att minst hälften av företagets takmontörer måste ha genomgått TIB:s montörsutbildning.

Dessutom kontaktas ett antal referenser som får ge positiv och negativ kritik från ett kundperspektiv. Genom att ta referenser kontrolleras även att företagen verkligen jobbar på det sätt som de säger att de gör – ifråga om kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö osv.

En unik fördel med TIB-auktorisationen är att den inte bara görs en gång. En takentreprenörs kompetens- och ­kvalitetsnivå är en färskvara, och det är även TIB-auktorisationen. Därför gäller den bara ett kalenderår i taget. Det betyder att alla takentreprenörer som vill fortsätta vara TIB-­auktoriserade måste lämna in en ny ansökan varje år – och att hela processen görs om från början. Då kontrolleras även att uppgifterna som man lämnade vid senaste auktorisationen stämmer med verkligheten för det gångna året.

Godkänt som ska-krav vid upphandlingar

Numera är TIB-auktorisation även godkänd som ska-krav vid offentliga upphandlingar efter att Nacka kommun 2014 krävde att de som lämnade anbud skulle vara TIB-auktoriserade eller motsvarande. Ett krav som prövades och sedan godkändes av både Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Stockholm.

Ett exempel på hur utfallet av domen i Nacka kan användas finner vi hos fastighetsbolaget Gavlegårdarna, som ägs av Gävle kommun. Gavlegårdarna har i samband med tre större upphandlingar de senaste åren ställt TIB-auktorisation som ska-krav. Vid ett tillfälle var det två större anbudsgivare som inte klarade kravet. När de protesterade och menade att de hade egna auktorisationer, skickade Gavlegårdarna över en bild på artikeln om Nacka-domen från Tak & Tätskikt nr 1, 2014, och efter det kom inga flera protester eller invändningar.
Faktum är att ingen har överklagat någon av de tre upphandlingarna i Gävle. En överklagan kan innebära att arbetet skjuts upp ett helt år.

Förutom målet i Nacka har TIB-auktorisation som ska-krav vid offentlig upphandling även prövats och godkänts av ­Förvaltningsrätten i Malmö.

TIB-auktoriserade takentreprenörer:

  • Har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • Har genomgått alla TIB:s utbildningar
  • Har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten och Säkra Lyft
  • Har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
  • Har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • Följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • Följer gällande lagar och förordningar
  • Innehar erforderliga försäkringar

Samtliga TIB-auktoriserade företag finns listade på TIB:s hemsida (www.tib.se). Här finns även information om domen som ledde till att TIB-auktorisationen numera är godkänd som ska-krav vid offentliga upphandlingar.