Skälet till att TIBs handbok med den förenklade branschtolkningen behöver uppdateras är att det gjorts förändringar av standarden för vindlastberäkningar för yttertak på europeisk nivå.

Fredrik Rundgren, som leder projektet, framhåller att populariteten hos TIBs branschtolkning understryker behovet att hålla den uppdaterad utifrån gällande europeiska standarder och andra aktuella regelverk.

- Sedan första versionen lanserades 2011 har TIBs branschtolkning för beräkning av vindlast blivit den riktlinje som följs av besiktningsmän, konsulter, tak­entreprenörer och andra i branschen.

Den nya versionen - som blir den fjärde utgåvan - justeras för att överensstämma med CEN/TS 17569:2021, Boverkets konstruktionsregler EKS 11 samt AMA Hus 21.
- Alla har inte tid att läsa och tolka den europeiska standarden som är väldigt omfattande. Handboken med TIBs branschtolkning gör det enklare för alla aktörer inom tak och tätskikt att följa gällande konstruktionsregler och göra rätt beräkningar, säger Fredrik Rundgren.

Arbetet med att uppdatera handboken planeras att genomföras under andra kvartalet 2022. Det kommer att ske i nära samarbete med en projektgrupp bestående av branschexperter från ett femtontal företag i tak- och tätskiktsbranschen. Målet är att den uppdaterade handboken ska vara klar och finnas att beställa via svensk Byggtjänst någon gång under hösten 2022.

Beställ här