– Med CAD-applikationen får alla Entrea-abonnenter nu ­möjlighet att välja till ett mycket kraftfullt digitalt ritverktyg, säger Fredrik Rundgren, VD på CFT Systems. Han berättar att man antingen kan rita på fri hand direkt i modulen eller ladda upp en bakgrundsmall i form av en PDF eller annan bild att utgå ifrån när man skapar sin ritning.

– Att få rätt dimensioner på alla delar i ritningen går snabbt och enkelt. Det räcker att man vet längden på exempelvis en fasad eller tar motsvarande mått från PDF-bakgrunden och sedan skriver in det i programmet så blir alla övriga dimensioner korrekta helt automatiskt.

Den nya CAD-modulen i Entrea erbjuder även smarta funktioner för att rita in symboler för till exempel snörasskydd, livlinefästen, infästningspunkter för solpaneler och takstegar.

– Säg att man ritat in fyra takbrunnar, trettio­två löpmeter snörasskydd och fem livlinefästen. Dessa kan man sedan plocka ut i en särskild sammanställningslista där antalet stödfunktioner specificeras ihop med hur många löpmeter tätskikt som går åt.

Med CAD-modulens sammanställnings­funktion får takentre­prenören ett ­under­lag för att sätta ihop en kostnads­kalkyl att inkludera i anbudet som skickas till kund. Fredrik Rundgren ­framhåller att den nya CAD-modulen i ­Entrea är ­skapad specifikt för tak- och tätskiktsbranschen. Och att den till skillnad från andra CAD-program på marknaden som innehåller ”allt” enbart har funktioner för takmontage.

– CAD-modulen i Entrea är utvecklad av oss på CFT Systems för att takentreprenören ska kunna skapa ritningar snabbt och enkelt. Teknologin under huven på programvaran är den senaste som finns att tillgå. Allt för att användaren ska ha tillgång till ett så kraftfullt och pålitligt verktyg som möjligt.

Att CAD-modulen är integrerad i Entrea innebär att alla ritningar sparas i systemet och gör det enkelt att plocka fram en tidigare ritning längre fram och använda som utgångspunkt för ett nytt uppdrag.

– Om man skapar sin ritning på papper med penna och linjal tar det längre tid och det är större risk att göra fel. Med den nya CAD-modulen minimeras den risken och man sparar tid, både i ritfasen och när man gör sin kalkyl, men även genom att takmontören får en tydlig och korrekt instruktion att arbeta utifrån, avslutar Fredrik Rundgren.

Om Entrea:
Verksamhetssystemet Entrea är ett heltäckande digitalt verktyg som utvecklats av CFT Systems ihop med TIB och femton takentreprenörer i syfte att Sveriges tak­entreprenörer ska kunna jobba effektivare och tjäna mer pengar.

Marknadens kraftfullaste kalkyleringsverktyg
- stöd för flera kalkyler i samma projekt
- kopiera kalkyler mellan projekt
- dela upp större projekt i delprojekt

Optimerad integration mot ledande affärs- och lönesystem
- VISMA
- Fortnox
- Övriga affärssystem stöds med SIE-filer

Språkstöd
- 14 språk
- för takentreprenörer med utländska medarbetare
- för takentreprenörer som arbetar ­internationellt

Detaljerat planeringsverktyg
- överblick av pågående och kommande projekt
- förenklad resursplanering
- frånvaroöversikt
- semesterplanering

Sammanställd efterkalkyl
- uppföljning av lämnade anbud
- projektsammanställning med efterkalkyl
- sammanställning av säljstatistik

Boka en demonstration
För mer information om den nya CAD-modulen eller för att boka en demonstration av hela verksamhetssystemet Entrea - kontakta CFT Systems på 0152-610 00 eller mejla till info@cftsystems.se