Men hur säkerställer man att företaget man anlitar drivs seriöst och levererar det man har rätt till i alla delar? Ett enkelt sätt är att välja en TIB-auktoriserad tak- och tätskiktsentreprenör. I mer än tio år har TIB arbetat med sin för byggbranschen unika TIB-auktorisation vars syfte är att höja kunskapen, kompetensen och kvaliteten hos TIB:s medlemmar – Sveriges tak- och tätskiktsföretag.

För att bli TIB-auktoriserade genomgår företagen en djuplodande granskning inom en rad områden. De måste kunna visa att de lever upp till uppsatta kriterier när det gäller kompetens, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt. Dessutom kontaktas ett antal referenser som får ge positiv och negativ kritik från ett kundperspektiv. Genom att ta referenser kontrolleras även att företagen verkligen jobbar på det sätt som de säger att de gör – ifråga om kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö osv.

Det unika med TIB-auktorisationen är att den inte bara görs en gång. Kompetens och kvalitet är en färskvara, och det är även TIB-auktorisationen. Därför gäller den bara ett kalenderår. Därefter görs en ny granskning då uppgifterna som företaget lämnade vid senaste auktorisationen kontrolleras så att de stämmer med verkligheten för det gångna året.

”Oavsett var i Sverige man behöver upphandla tak- och tätskiktstjänster – från Luleå i norr till Malmö i söder – finns det alltid ett eller flera TIB-auktoriserade företag att välja på."

"Numera är auktorisationen också godkänd som skallkrav vid offentliga upphandlingar efter att Nacka kommun häromåret krävde att de som lämnade anbud skulle vara TIB-auktoriserade eller motsvarande”, säger Classe Persson från TIB:s auktorisationsnämnd.

Samtliga TIB-auktoriserade företag finns listade på TIB:s hemsida. Här finns även information om domen som ledde till att TIB-auktorisationen numera är godkänd som skallkrav vid offentliga upphandlingar.