BRANSCHUTVECKLING

Wicote Entreprenad blev partnerbolag inom Teqt Group vilket gav nystart efter 40 år i takbranschen

Efter 40 år i takbranschen kan det ligga nära till hands att tro att Carl-Gunnar Wiktorsson skulle börja tänka på att trappa ner. Istället är det tvärtom. Efter att Wicote Entreprenad varit i familjen Wiktorssons ägo sedan mitten 1950-talet ingår företaget numera i nystartade Teqt Group.

- När jag och Wicote Entreprenads andra delägare Håkan Zachrisson beslöt oss för att sälja vårt företag och bli ett partnerbolag inom Teqt Group, så betydde det en nystart för oss båda.

Det blev en förändring som Carl-Gunnar inte bara beskriver som inspirerande och utmanande för honom personligen men också ett sätt att trygga verksamheten för lång tid framåt.

- Den ursprungliga idén, som nu blivit Teqt Group, kommer från oss på Wicote Entreprenad och två andra takföretag, Arena Tak och Balck & Hjelmgrens. Vi hade en önskan att ta nästa steg och skapa något nytt tillsammans. Ett koncept som skulle bygga på samverkan och där vi drog affärsmässig nytta av varandras erfarenhet, kompetens och kunskap.

Det som vid starten av Teqt Group i juli 2021 började med tre takföretag har nu växt till tjugo partnerbolag.

- Jag och Håkan fortsätter att jobba för fullt inom Wicote Entreprenad och vårt engagemang för företaget är lika starkt som det alltid varit. Samtidigt finns det skillnader mot tidigare, exempelvis att jag i min roll som VD har ett större sammanhang att förhålla mig till när vi nu ingår i en företagsgrupp.

Injektion av ny energi

Carl-Gunnar Wiktorsson säger att det är en förmån att fått utöka sitt engagemang för Wicote Entreprenad till att numera även innefatta de andra bolagen i gruppen.

"För mig har samverkan med de andra aktörerna inom Teqt Group och deras medarbetare blivit en rejäl injektion av energi. De nya kollegornas glöd och vilja att ta kliv framåt är en extra krydda som driver på mig också."

Wicote Entreprenads sextiotvå takmontörer och sex övriga medarbetare inom projektledning, ekonomi och administration tog först emot beskedet att företaget skulle säljas med viss skepsis.

- Den initiala reaktionen hos vissa av våra medarbetare var ungefär att ”jaha, nu ska ni lägga ner verksamheten, bäst man börjar söka nytt jobb”. Men det byttes snabbt till att man tyckte det här var ju riktigt bra. Särskilt förra året när vi kämpade en del med höjda priser på el och bränsle och projekt som flyttades fram eller lades ner helt. Då kunde jag få kommentarer som ”vilken tur att vi är med i Teqt Group. Det gör att allt känns mycket tryggare”.

Att man nu förvärvats av Teqt Group, som i sin tur ägs av Aspira Partners, framhåller Carl-Gunnar Wiktorsson som en styrka som ska hjälpa Wicote Entreprenad att ta klivet in i framtiden.

- Det är särskilt viktigt i hantverksbranscher att ständigt fortsätta utveckla sin kompetens och nivå, både för verksamheten i stort såväl som för den enskilde hantverkaren. Gör man inte det är risken stor att kunderna går till någon annan. Då är det bra att ha en stark ägare i ryggen som kan bidra med långsiktig finansiell stabilitet och andra viktiga resurser.

Leverera kvalitet över tid

Nu under våren, säger Carl-Gunnar Wiktorsson, har man i Teqt Groups regi bland annat genomfört en gemensam utbildning för ett trettiotal projektledare för att fräscha upp vissa kunskaper och lära sig nya saker.

- Det är bara ett exempel på vad vi gör tillsammans för att säkra vår leverans av hållbara taktjänster av hög kvalitet över tid. 

Carl-Gunnar Wiktorsson vill även lyfta fram de skillnader han upplever med att leda Wicote Entreprenad som ett fristående bolag jämfört med att numera ingå i en grupp med takföretag.

- Förutom vår VD Stefan Lind och hans mycket kvalificerade ekonomiteam på huvudkontoret har jag nu nitton kollegor som leder varsitt takbolag som jag kan bolla saker med. Det kan vara alltifrån affärsmässiga och juridiska spörsmål till att låna takmontörer av varandra vid behov. Stödet från de andra i gruppen är en hjälp och en trygghet som gör att jag känner mig mindre ensam i mina beslut.

Som avslutning berättar Carl-Gunnar Wiktorsson att han ser fram emot att Teqt Group ska växa ytterligare genom att värva fler partnerbolag.

- Vår fortsatta expansion kommer att ske via organisk tillväxt men också genom att attrahera fler takföretag som har den där speciella känslan, engagemanget och inställningen som vi söker. Företag som redan har ett starkt erbjudande samtidigt som de är beredda att kavla upp ärmarna och jobba hårt för att ta sin lokala verksamhet såväl som hela gruppen till nya nivåer.

WICOTE

Om Wicote Entreprenad
- VD Carl-Gunnar Wiktorsson
- 70 anställda
- 200 miljoner i omsättning
- Huvudkontor i Göteborg, finns även i Norberg i Dalarna

Historik
Etablerades av familjen Wiktorsson i mitten 1950-talet som en verksamhet inom kitt för fönster och avlopp. Från 1970-talet gick inriktningen mer mot tak genom en överskottsprodukt från Statens Järnvägar som kallades Wicote, därav företagets namn. Från 1983 började man jobba med Derbigum tätskikt och blev ett mer renodlat takföretag.

Teqt Group

Om Teqt Group
- Etablerades i juli 2021
- 20 bolag
- 500 anställda
- Drygt en miljard i omsättning
- VD Stefan Lind
- Ägs av personal, entreprenörer och investeringsföretaget Aspira

Läs även artikeln om Teqt Group.

Drivkraften att skapa Teqt Group kommer inifrån takbranschen

Drivkraften att skapa Teqt Group kommer inifrån takbranschen

I förra numret av Tak & Tätskikt inledde vi en artikelserie om hur takbranschen förändras när enskilda takföretag går upp i större koncerner. Nu fortsätter vi detta tema genom att prata med Teqt Groups VD Stefan Lind.