Ett tak- och tätskiktsföretag som vet hur man gör detta är Wicote Entreprenad AB. De har mer än fyrdubblat antalet anställda på fjorton år och lyckats bibehålla god lönsamhet, hög kvalitet och nöjda kunder hela vägen.

Wicote Entreprenad AB har sitt huvudkontor på klassisk industrimark i stadsdelen Torslanda i Göteborg - en av de närmaste grannarna är Volvo Personvagnar. Mitt i den dagliga ruljangsen får vi en pratstund med företagets VD Carl-Gunnar Wiktorsson, som även är en av Wicotes två ägare. Det märks att vi är mitt i en högkonjunktur, det är full fart på kontoret - anbud ska lämnas in, nya jobb ska planeras och pågående uppdrag ska drivas vidare.

För att ge oss en uppfattning om Wicotes storlek och var de är verksamma, berättar Carl-Gunnar att de har 40 tätskiktsmontörer som servar uppdragsgivare i hela Västra Götaland, understödda av fyra projektledare och administratörer på kontoret samt en medarbetare som ansvarar för logistiken från företagets egna lager. De har även en filial med en projektledare och fem montörer i Norberg i nordvästra Västmanland, varifrån man utför uppdrag i Mellansverige och Stockholmsregionen.

Finns där människorna finns

”Vår strategi är att bedriva verksamhet där det finns människor. Helt enkelt eftersom där finns flest byggnader som behöver takläggas. Våra jobb är fördelade mellan cirka 65–70 % nyproducerat och resten rotproduktion, dvs omläggningar och underhåll av befintliga tak. Vi arbetar främst inom tidigare nämnda regioner, samtidigt som vi även har kapacitet att ta uppdrag på riksnivå. Ett aktuellt exempel är ett projekt för logistik- och transportföretaget Schenker där vi just nu lägger om takpappen på deras anläggningar över hela Sverige”, säger Carl-Gunnar.

Utbildning som framgångsfaktor

Vi är naturligtvis nyfikna på Wicote Entreprenads utveckling och vad de gjort för att hålla kvaliteten uppe och kunderna nöjda samtidigt som de växt stadigt genom åren.

”Det finns självklart många faktorer som spelar in. Men en avgörande faktor är vår konsekventa satsning på utbildning. Våra medarbetare är hjärtat i företaget och deras utbildningsnivå och den kvalitet vi levererar hänger ihop. När alla som jobbar här har relevanta kunskaper påverkas kvaliteten positivt. Det bidrar i sin tur till god lönsamhet och nöjda kunder. Det sistnämnda är förstås viktigt. Väl utförda jobb av kunniga yrkesmän gör att vi bygger upp ett förtroende hos våra uppdragsgivare – vilket ökar värdet på vårt varumärke och hjälper oss att få nya uppdrag.”

Hög kvalitet oavsett stressnivå

I en högkonjunktur när efterfrågan är på topp kan stressen och det höga tempot ibland leda till misstag och att jobben blir mindre väl genomförda. Något som Wicote undviker genom en vältrimmad organisation där alla vet vad de ska göra och hur de ska arbeta.
”Tack vare att våra medarbetare håller en god kunskaps- och kompetensnivå klarar de att ta rätt beslut även när tempot är uppskruvat. Faktum är att det även hjälpt oss att jobba klokare i sämre tider när orderingången varit lägre – så till den grad att vi ofta haft bättre marginaler i lågkonjunktur än i högkonjunktur”, säger Carl-Gunnar.

Återkommande kund hos TIB

Wicote Entreprenad AB är en återkommande kund hos TIB Takentreprenörerna där de enligt Carl-Gunnar får större delen av sitt utbildningsbehov tillgodosett.

”Heta Arbeten. Taksäkerhet. Säkra lyft. TIB har ett väl genomarbetat utbud av kvalificerade utbildningar – de erbjuder allt vi behöver för att hålla rätt utbildningsnivå för våra olika arbetsmoment.”

Han berättar att de nyligen haft en handfull killar som genomgått TIB:s Kompetensutbildning för tätskiktsmontörer.
”Vi brukar försöka lägga dessa insatser på vinterhalvåret när det är lite lugnare på jobbfronten, även om vi numera har ganska jämn beläggning året om. Fast har vi behov av utbildning under vår, sommar eller höst kör vi då också.”

I sin roll som VD och ägare är Carl-Gunnar givetvis mån om att varje månad ska gå ihop ekonomiskt – och av den anledningen upplever han att det ibland kan kännas aningen motigt att skicka anställda på utbildningar som kostar företaget pengar i det korta perspektivet, både för själva utbildningen och i form av missade arbetstimmar.

”Men då måste man lyfta blicken och tänka framåt. Satsar vi inte på utbildning nu och kontinuerligt framöver, så drabbar det oss garanterat negativt förr eller senare. På sikt vinner vi alltid på att hålla kunskapsnivån uppe.”
Från lärling till yrkesbevis
Som många andra tak- och tätskiktsentreprenörer tar Wicote Entreprenad AB med jämna mellanrum in lärlingar i verksamheten. Med målet och förhoppningen att de så småningom ska bli fullt utbildade inom yrket.

”De får börja med att gå TIB:s Kompetensutbildning för tätskiktsmontörer – vi brukar även låta redan etablerade montörer som behöver fräscha upp sina kunskaper delta. Upplägget är enkelt. TIB kör en introduktionsdag och sen är det distansutbildning via Hermods i sex månader som gäller.”

Utbildningen innefattar totalt sju ämnesområden där alla delar måste klaras av för att erhålla ett personligt kompetensbevis. Ämnena som ingår är byggfysik, byggnadslära, isolering, tätskiktsteknik, byggmiljö & säkerhet, lyftredskap, elsäkerhet, byggmatematik & byggekonomi samt ritningsläsning.

”Men”, fortsätter Carl-Gunnar, ”TIB:s Kompetensutbildning räcker inte för att en lärling ska vara färdigutbildad. Vi vill ju att de ska erhålla yrkesbevis för tätskiktsmontörer. Då måste de läsa ytterligare teori och ha fullgjort mellan 3300 och 4800 timmar praktik. Antal timmar beror på om de är gymnasielärlingar eller vuxenlärlingar. Praktiken genomförs med en mentor hos oss som fungerar som rådgivare och stöd under praktikperioden. Den teoretiska delen läses i TIB:s regi. Och när praktiktimmarna är genomförda och teorin är inläst skriver de examensprov och får sitt yrkesbevis.”

En faktor som motiverar till att skaffa yrkesbeviset är att det är först då som lärlingen tar klivet upp och blir tätskiktsmontör med full lön. Carl-Gunnar nämner att full ersättning i lönekuvertet ofta är extra motiverande för att tillgodogöra sig den teoretiska delen, även för de som vanligtvis hellre ägnar sig åt praktiskt arbete än att läsa teori.

Tufft att rekrytera i högkonjunktur

Innan vi rundar av vårt samtal berättar Carl-Gunnar att Wicote Entreprenad AB har fem montörer som går i pension inom de närmaste två åren.
”Vi är mitt i en högkonjunktur, vilket gör att konkurrensen om arbetskraften är extra tuff. Alla i branschen har mycket att göra och många ropar efter mer folk. Då kan vi än en gång konkurrera genom att locka nya förmågor med vår satsning på utbildning. Samtidigt är TIB:s utbildningar en trygghet när vi behöver ersätta kompetenta och erfarna montörer med nya medarbetare. Då vet vi att vi kan hålla en hög kunskapsnivå inom företaget även i fortsättningen”, avslutar Carl-Gunnar Wiktorsson.

Wicote Entreprenad AB

- Ägs och drivs av Carl-Gunnar Wiktorsson och Håkan Zachrisson
- 51 anställda
- Marknadsledare i Västsverige inom terrasser, p-däck och pooler
- Lägger årligen mer än 300 000 m2 tätskikt
- Jobbar med duktak, papptak och membranisoleringar
- Kunder är kommersiella fastighetsägare och byggentreprenörer
- TIB-auktoriserade

TIB:s utbildningar och kurser

- Bli tak- och tätskiktsmontör
- Montörsutbildning
- Företagsledarutbildning
- Heta arbeten
- Säkra lyft
- Bli ett auktoriserat företag

Mer information hittar du under sidan utbildning.