• Vad/vilket område på taket uppdraget omfattat.
  • Vilka områden som inte gått att inspektera med anledning av t.ex. snö/is.
  • Vilka fel/brister som upptäckts.
  • Hur dessa fel/brister åtgärdats.
  • Om vidtagna åtgärder är provisoriska eller permanenta.
  • Att vidtagen åtgärd inte innebär att entreprenören tar något ansvar för takets skick i övrigt eller skador med anledning av eventuellt andra fel/brister, utan endast avseende det område som inspekterats och som också åtgärdats.
  • Rekommendation till kunden hur denne bör gå vidare, t.ex. om takets skick i sin helhet förefaller så dåligt att det bör läggas om.