Vilka är Berland Tak?

Vi är ett bolag som startades redan 1967 och som idag har 20 medarbetare. Vi har verksamhet i Östergötland, Småland och Södermanland. Vi var faktiskt ett av de första företagen i Sverige som blev auktoriserade genom Sveriges Takentreprenörer,
.

Varför skaffade ditt företag en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Tror att det var runt 2010 som vi skaffade oss detta. Vi ser att ger ett stort mervärde för oss som bolag. Det visar att vi jobbar med kompetensutveckling och är ett seriöst företag.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi har fått en bättre möjlighet att vinna de större upphandlingarna inom offentlig sektor och kan visa att vi är ett seriöst företag. Sedan gillar vi också de hårda kraven som ställs på oss för att vi skall få auktorisationen. Det gör att vi hela tiden måste utveckla oss som bolag och sträva efter att leverera en bra kvalitet till kunderna.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Vi har gått igenom utbildningens alla faser. Den är tydligt anpassad efter branschens behov. Kanske skulle man kunna komplettera med en interaktiv introduktionsutbildning också. Då vi har mycket att göra kan det vara svårt att gå på de kurstillfällen som erbjuds.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Vi har märkt att det är en kvalitetshöjning för oss som bolag och vi tycker att fler företag borde ta chansen till detta. Vi märker också att våra kunder är positiva till detta och att det uppskattas. Sedan är det bra att auktorisationen måste förnyas varje år. Det innebär att man måste ha koll på sin verksamhet årligen och hela tiden prestera.

Finns det något övrigt att önska kring Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi skulle gärna se att fler beställare har med detta som ett skall krav vid upphandlingar. Nu är vi så pass många företag som har auktorisation så att det borde vara möjligt att detta införs över hela Sverige inom både offentlig och privat sektor.

Text: Per-Erik Eriksson