Varför skaffade ditt företag en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi är ett bolag med kontor och lager i Malmö och som gör främst arbeten i sydvästra Skåne. Vi har 10 stycken montörer som jobbar i bolaget. Vi skaffade vår Sveriges Takentreprenörers auktorisation 2014 och för oss är det ett sätt att visa för marknaden att vi är ett seriöst bolag, som följer lagar och regler. Vi visar att vi tillhör toppskiktet av bolag som jobbar med takläggning. Det är också ett bra sätt att säkerställa att vår personal har rätt utbildning för att göra jobbet.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi märker att flera upphandlare inom offentlig sektor har börjat använda Sveriges Takentreprenörers auktorisation som skall-krav vid upphandling. Det är tex. kommunala bostadsbolag i Helsingborg och Svedala. Det ger oss en tydlig fördel att visa att vi är ett seriöst bolag och kan vara med och lämna anbud även på de större jobben. Det gör det lättare för upphandlarna att välja bland oss seriösa aktörer på marknaden.

Vi har också märkt att det är viktigt att vi har en dialog med de personer som tar fram förfrågningsunderlaget kring större upphandlingar inom offentlig sektor. Det kan vara individberoende om man känner till detta eller inte.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Vi tycker att utbildningen är bra och det är duktiga föreläsare. Den håller en hög nivå. Vi har genomgått de olika stegen både för oss i företagsledningen men också för våra montörer.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Fler företag borde skaffa auktorisation. Det skulle innebära att vi kan få bort oseriösa aktörer och att vi ger de seriösa aktörerna ett bättre läge. Tyvärr ser vi att det fortfarande finns många oseriösa bolag inom vårt område som konkurrerar med låga priser och i slutändan sämre kvalitet. Det ger en trygghet till beställaren som vi visar att vi är ett bolag med utbildad arbetskraft, som har vår ekonomi i ordning och att vi gör ett bra jobb.

Har det funnits några nackdelar med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Det tar ju en del energi att vi ansöka om auktorisation en gång per år. Men vi tycker att det är värt det. Då får vi koll på att vi har allt i ordning inom bolaget och vi får också en auktorisation som betyder något i praktiken.

Text: Per-Erik Eriksson