Varför skaffade ditt företag en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi är ett bolag med verksamhet över hela Sverige och som består av åtta lokala entreprenadföretag. Bolaget har en historia med över 60 års verksamhet inom tätskikt och tak. Totalt är vi drygt 100 personer som jobbar inom bolaget. För oss som ett stort bolag så är det självklart att vi skall vara auktoriserade. Vi har varit det sedan 2011. Det säkerställer kvalitén och ger oss ett bra system för hur vi skall utbilda våra medarbetare. Det ger oss en möjlighet att ligga i framkant i utvecklingen.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi ser att det ger en stolthet hos vår personal att vara auktoriserad. Man får ett bevis på sin kunskap. Vi märker också att våra kunder efterfrågar detta i sina förfrågningsunderlag och att flera har med detta som ett skall-krav i förfrågningsunderlagen. Så det är många fördelar.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Det är en bra utbildning som är utformad för oss i branschen. Vi gick t.ex. en skräddarsydd utbildning i Sundsvall på 1 dag, som passade in i vårt schema på ett bra sätt. Sedan är det bra att det finns flera moment som man kan komplettera på webben, då det kan vara svårt att gå på kurs flera dagar i sträck.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Vi får en högre kvalitet generellt sätt bland takentreprenörerna om fler väljer att bli auktoriserade. Det är en utbildning som lyfter hela branschen. Vi får fokus kring frågor rörande säkerhet vid takarbeten och hur vi utför takarbeten enligt senaste standard.

Har det funnits några nackdelar med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Ser inga nackdelar.

Text: Per-Erik Eriksson