Varför skaffade ditt företag en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Nynäs Tak startades 1982 och har som verksamhet om- och nytäckning av tak. Bolaget har idag ca 60 anställda från Skellefteå i norr till Stockholm i söder. Vi har haft Sveriges Takentreprenörers auktorisation under lång tid, vi var faktiskt en av de första att gå utbildningen, säger Anders Lindström. Vi tycker att den är bra ut många aspekter. Den kanske viktigaste är att det höjer statusen på vår yrkeskategori. Det blir också en ökad trygghet för beställaren och att dom vet att vi är ett seriöst företag. Sedan har det också varit givande för både företagsledningen och våra montörer att få gå utbildning och känna att vi lär oss nya saker om vårt yrke.

Vilka fördelar kan du nämna med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi får en högre kompetens inom bolag, både för oss i ledningen och för montörerna. Vi märker också att fler kunder börjar ha Sveriges Takentreprenörers auktorisation som ett skall-krav vid upphandling, så det gynnar ju också våra affärer. Sedan är det också bra att vi gör en årlig genomgång av bolaget. Då vet vi att allt är under kontroll.

Vad tycker du om auktorisationsutbildningen som man måste gå?

Vi tycker att det är en bra utbildning med hög kvalitet. Alla våra montörer går utbildningen. Vi utvecklar oss själva och blir lite bättre vid varje tillfälle.

Tycker du att fler företag inom branschen borde skaffa sig en auktorisation? Om ja, varför?

Det tycker jag verkligen. Branschen som helhet blir bättre om det blir fler seriösa företag på marknaden. Det blir ju också bättre för våra kunder om vi gör det enkelt för dom att kunna välja bland de seriösa bolagen. Vi märker också att fler offentliga aktörer har med detta som ett krav i sina förfrågningsunderlag. Men det finns fortfarande ett antal som inte känner till Sveriges Takentreprenörers auktorisation och som enbart tittar efter lägsta pris.

Har det funnits några nackdelar med att ha en Sveriges Takentreprenörers auktorisation?

Vi har inte sett något negativt. Vi har nöjda medarbetare som får en högre kompetens och det blir enklare för kunderna att välja ett seriöst bolag.

Text: Per-Erik Eriksson