Utbildning

Därför satsar framgångsrika takentreprenörer på att utbilda sina medarbetare

Framgångsrika takentreprenörer har en sak gemensamt: De satsar resurser på att ha välutbildade medarbetare. - Kompetens ger konkurrensfördelar, säger Anders Lindström, utbildningsansvarig hos Sveriges Takentreprenörer. - Det är därför ingen slump att en hörnsten för oss som branschorganisation är att främja och stötta våra medlemmars utbildningsnivå.

Under pratstunden med Anders Lindström blir det tydligt att han ser utbildning som något som påverkar alla delar av takentreprenörens verksamhet.

Han framhåller att ju mer professionell företagsledningen är i sitt affärsmannaskap, desto stabilare och trivsammare tenderar arbetsmiljön att vara. Och att det är bland annat detta som Sveriges Takentreprenörers Företagsledarutbildning syftar till.

- När ledningen i takföretaget håller en hög nivå bidrar det till alla medarbetares trivsel och trygghet, bland annat genom goda arbetsvillkor och en långsiktig finansiell stabilitet i verksamheten. Ett välskött och kompetent företag har också en starkare förmåga att rekrytera och behålla medarbetare och att möta uppdragsgivarnas behov och krav.

Anders Lindström påpekar att de som leder takföretagen ofta har olika bakgrund.

- Vissa har själva varit takmontörer. Någon annan är kanske jurist eller ekonom. Andra kommer från säljsidan. Därför är vår Företagsledarutbildning upplagd så att den ger alla möjlighet att höja just de områden där man behöver mer kompetens.

Det räcker förstås inte bara att ha en kompetent ledning. Alla medarbetare påverkar i allra högsta grad takentreprenörens kompetensnivå.

"Kompetensen hos den enskilde takmontören är också jätteviktig. Därför ställer vi kravet att om ett takföretag ska kunna erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation måste minst hälften av deras takmontörer ha gått vår Montörsutbildning."

Anders Lindström - utbildningsansvarig Sveriges Takentreprenörer

Numera hanterar takföretagen allt mer dokumentation kring varje projekt. Och allt oftare ska mer tätskikt monteras på kortare tid alltjämt med höga krav på levererad kvalitet.

- Genom välutbildade medarbetare är man bättre rustad att möta tuffa premisser och krav. Med en högre kompetensnivå kan man jobba effektivare och därmed få ut mer av de mänskliga resurser man redan har i företaget. Vilket i sin tur bidrar till god lönsamhet och finansiell stabilitet.

Att satsa på kompetens, understryker Anders Lindström, handlar mycket om att höja lägstanivån hos sina medarbetare och på så vis få en jämnare och högre nivå totalt sett i verksamheten.

- Ju fler som höjer sig och blir mer kompetenta, desto större skillnad för helheten.

Kompetenta partners bidrar till Sveriges Takentreprenörers utbildningar

För att innehållet i utbildningarna som Sveriges Takentreprenörer erbjuder sina medlemmar alltid ska vara  relevanta, korrekta och hålla högsta möjliga nivå samarbetar man med olika externa partners som bidrar till detta.

- Ett exempel är entreprenadjuridik där vi sedan många år har ett nära samarbete med AG Advokat, en affärsjuridisk byrå specialiserad inom områden som är ständigt aktuella för tak- och tätskiktsbranschen, som entreprenadrätt, avtal, offentlig upphandling och tvister med mera.

Viktoria Edelman
Advokat och delägare, AG Advokat

Fler externa utbildningsvägar behövs

Förutom de egna utbildningarna verkar Sveriges Takentreprenörer även för att det ska finnas externa utbildningsvägar som leder till jobb i takbranschen.

-  Vi måste konstant arbeta ihop med våra medlemmar för att göra tak och tätskikt mer känt bland de som vill jobba i byggbranschen. Samtidigt behöver vi samarbeta med politiker, kommuner och andra aktörer för att det ska finnas utbildningar som leder in i vår bransch på tillräckligt många platser i landet. Vilket det tyvärr inte gör idag.    

Anders Lindström nämner att man just nu tittar på hur man kan nå 15-16-åringar som potentiellt sett kan vara intresserade av att utbilda sig till ett yrke inom tak och tätskikt.  

- Hur formulerar vi oss så att vi når de unga med budskapet om att byggbranschen även kan innebära att jobba uppe på taken? Att takmontör är ett bra yrke. Det funderar vi mycket på just nu.

Anders Lindström
Anders Lindström

Ny utbildningsansvarig hos Sveriges Takentreprenörer


Anders Lindström har tidigare under cirka 15 år varit VD för Sako Sweden och Frisport och senast jobbat med affärsutveckling för Interjakt som marknadsför och säljer vapen, ammunition och annan utrustning för jakt. Han har stor erfarenhet av att skapa diverse internutbildningar, bland annat kurser där man utbildar säljare av vapen och ammunition i att sköta juridik och regelverk kring daglig hantering av vapen, ammunition och licenspliktiga produkter.

Så här kommenterar Anders Lindström sin första tid inom Sveriges Takentreprenörer: ”Jag är djupt imponerad av hur noga vi följer upp och kontrollerar våra auktoriserade medlemmar varje år. Och då ska man komma ihåg att jag inte är så lätt att imponera på. Jag kommer från vapenbranschen där man har mycket höga myndighetskrav och är oerhört noggranna när det gäller ordning och regler runt den dagliga verksamheten.”


Länkar till Sveriges Takentreprenörers utbildningar

Har du frågor kring Sveriges Takentreprenörers utbildningar eller vill anmäla dig till nästa kurstillfälle är du välkommen att kontakta Anders Lindström på Sveriges Takentreprenörers kansli:

kurs@tib.se
08-508 938 08