Heta Arbeten

Enklare att jobba säkert med nytt regelverk för brandfarliga heta arbeten 

- Alla takmontörer som jag träffat vill göra rätt och jobba brandsäkert, säger Lukas Svärd, VD och ansvarig för brandfarliga heta arbeten inom branschföreningen för brandsäkerhet, SVEBRA. - Men ofta tycker man att det är svårt att veta om man gör rätt. Och då är det vår uppgift att hjälpa takföretagen och deras medarbetare.

Många upplever att reglerna kring brandsäkerhet på taken är otydliga, vilket gör det svårare att följa dem, påpekar Lukas Svärd. Och om det inte är tillräckligt lätt att följa reglerna finns det en tendens att man gör fel och därmed misslyckas med att arbeta brandsäkert fullt ut.

- För att motverka detta erbjuder vi inom SVEBRA ett utbildningsmaterial specifikt utformat för takbranschen samtidigt som vi arbetar för en förbättrad tillståndslista anpassad för tak och tätskikt.

Nya normer som förenklar

En regelgrupp för arbeten på tillfällig arbetsplats, bestående av företrädare från försäkringsbranschen och brandsäkerhetsbranschen, har tillsammans tagit fram det nya regelverk för heta arbeten  som lanserades vid årsskiftet 2023. Här ingår även uppdaterade säkerhetsregler och nya säkerhetsnormer.

- En stor fördel med det nya regelverket är att ett antal av normerna har justerats för att göra brandsäkerhetsarbetet enklare.

Den riskbedömnings- och tillståndslista som projektets tillståndsansvarige måste fylla i innan man kan genomföra brandfarliga heta arbeten är baserad på de nya säkerhetsreglerna och normerna.

Viktigt att planera och kommunicera

Vi ber Lukas Svärd skicka med några generella saker att tänka på när det gäller brandsäkerheten vid montering av tak och tätskikt.

"Planera varje uppdrag noga. Ta reda på vad det står i riskanalysen i byggherrens arbetsmiljöplan. Ha koll på utrymningsvägarna. Hur brandfarligt är tätskiktsmaterialet? Hur ser isoleringen under ut? Tänk på att om brandskyddet kräver att byggnaden har brandlarm så måste man förstärka med en extra åtgärd tillfälligt om brandlarmet stängs av."

Lukas Svärd - SVEBRA

Stressa mindre med god planering

Lukas Svärd påpekar att en hög stressnivå kan öka riskerna för incidenter, framförallt i uppstarten och avslutningen av ett projekt.

- Välplanerade uppdrag tenderar att vara mindre hektiska. Och med lägre stressnivå reduceras risken för att en brand ska uppstå. Ta det lugnt och tänk gärna efter lite extra i början och undvik att ta genvägar för att bli klar fortare på slutet.

Det viktigaste syftet med brandsäkerheten är naturligtvis att skydda människor från att skadas eller dö på grund av en brand.

- Men kom också ihåg att ett produktionsbortfall vid brand, exempelvis i en fabrik eller liknande, snabbt kan vara uppe i miljontals kronor. Och att det kan bli takentreprenören som får stå för delar av den kostnaden om regelverket inte följs.  

Fler saker att tänka på:
  • Det ska finnas två sex kilos brandsläckare och en vattenslang på taket. Finns inte vattenslang måste man ha ännu en brandsläckare på sex kilo.
  • Se till att det alltid finns en mobiltelefon som är laddad för att kunna ringa räddningstjänsten
  • Vid alla brandfarliga heta arbeten ska en tillståndsansvarig utses som har praktisk erfarenhet av brandskyddsarbete och som har ett giltigt certifikat för heta arbeten. Den tillståndsansvarige ska ta kontakt med byggnadens brandskyddsansvarige och ihop med denne bedöma brandriskerna och därefter gå igenom tillståndslistan med samtliga takmontörer samt kolla att säkerhetsreglerna uppfyllts och utfärda (signera) tillståndet för arbetet.

Svebra

Om SVEBRA
SVEBRA är en icke vinstdrivande branschförening som ägs av sina medlemmar och i vars uppdrag ingår att ta fram normer och riktlinjer kring brandsäkerhet samt utveckla och kvalitetssäkra de utbildningar som SVEBRAs medlemmar använder för att utbilda och informera sina kunder inom området brandsäkerhet. SVEBRAs medlemmar är företag som erbjuder produkter, tjänster och utbildningar inom brandskydd.

SVEBRAs experter tillhandahåller dagligen rådgivning till sina medlemmar och andra intressenter i syfte att höja statusen och kvaliteten när det gäller systematiskt brandskyddsarbete. Varje år genomför SVEBRAS medlemmar över hundratusen kundbesök och hjälper till med brandskyddet.

SVEBRAs experter ger ofta råd till och konsulteras av myndigheter, media, försäkringsbolag och andra aktörer i frågor kring brandsäkerhet.

www.svebra.se