KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning av nya talanger till tak och tätskikt avgörande för branschens framtid

- Erbjud ett snabbspår till att kunna börja som takmontör för hantverkare som nu varslas i byggbranschen, föreslår Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning på Byggföretagen. - Det är ett enkelt och billigt sätt att möta takbranschens behov av takmontörer samtidigt som man hjälper de som blivit av med jobbet i lågkonjunkturen.

Elin Kebert understryker att snabbspåret förstås bara är en bland många tänkbara lösningar som löpande krävs för att säkra tillgången till kompetenta medarbetare som vill och kan jobba i byggbranschen, inklusive inom tak och tätskikt.

- Min definition av kompetensförsörjning och det jag dagligen verkar för är att se till att det finns så många vägar till ett jobb i byggsektorn som möjligt. Det handlar bland annat om åtgärder som breddar rekryteringsbasen och som bidrar till fler utbildningsplatser på fler ställen i landet.

Som exempel på att bredda rekryteringsbasen nämner Elin Kebert behovet av att få fler kvinnor att välja ett yrke inom bygg.

- I en nära framtid väntas byggbranschen drabbas av stora pensionsavgångar där så många som en femtedel av de verksamma inom vissa yrkeskategorier kommer försvinna. För att kompensera för detta måste vi våga tänka i nya banor. Exempelvis hitta sätt att attrahera fler kvinnor och även personer från andra åldersgrupper än de som går i gymnasiet.

Unga kvinnor i gymnasieåldern, påpekar Elin Kebert, kan ofta vara tveksamma till att söka sig till utbildningar där det är mest killar.

- Däremot bryr sig kvinnor från dryga tjugo år och uppåt mindre om såna saker. De har mer livserfarenhet och andra prioriteringar och mål. De ser praktiskt på det hela och fokuserar mer på vad de vill jobba med och låter sig inte hindras av att vara i minoritet i lika stor utsträckning.

https://www.rockwool.com/se/
Annons

Tänk utanför gymnasieboxen

Även rent generellt förordar Elin Kebert att man inte bör rikta sig alltför ensidigt till de som är i gymnasieåldern.

- När man är lite äldre förstår man bättre värdet av att ha ett fast arbete med bra lön. Här ser jag också stora möjligheter att locka till sig människor utanför byggbranschen genom att ge dem en chans att omskola sig via relevanta yrkesutbildningar nära där de bor.

Elin Kebert betonar att hon är en stor förespråkare av tillgång till yrkesutbildningar för vuxna som vill byta bana senare i livet.

- Om man har barn och är mer etablerad i livet i övrigt så är det svårare att flytta iväg och studera. Därför behöver det finnas utbildningsplatser för vuxna som kan leda till exempelvis yrket takmontör på tillräckligt många platser i landet.

Ingen aktör klarar detta på egen hand, framhåller Elin Kebert. För att möta utbildningsbehovet måste myndigheter, kommuner, utbildningsföretag och takentreprenörer både samarbeta och ta ansvar för sin respektive del.

Ha många kontaktytor mot unga talanger

De flesta kan nog hålla med om att det är olönsamt att ha utbildningar för gymnasieelever som leder till arbetslöshet.

- Därför är det glädjande, säger Elin Kebert, att Sveriges Riksdag beslutat att ändra i Skollagen för gymnasieutbildningar som startar 2025. Ändringen innebär att de huvudmän som erbjuder en viss utbildning inte bara ska beakta hur stort söktrycket är. De måste dessutom ta hänsyn till arbetsmarknadens behov och att det finns jobb att söka efter examen.

Som konjunkturläget är nu finns risken att många unga väljer bort en utbildning inom bygg.

"Då gäller det att nå dessa potentiella nya talanger och få dem att inse att när de kommer ut på arbetsmarknaden om några år så kommer läget med all sannolikhet att vara mycket bättre."

Elin Kebert - Byggföretagen

För att stimulera intresset och på så vis locka fler till tak och tätskikt är det viktigt att takföretagen erbjuder möjligheter till inblick i verksamheten.

- Det kan handla om alltifrån studiebesök till PRAO- och praktikplatser. Även i platsannonser förespråkar jag att man ska vara så konkret man bara kan och beskriva vad anställningen och yrket innebär och hur det går till.

Som avslutning lyfter Elin Kebert fram vikten av att göra upp med gamla förlegade fördomar om vad som är bra och dåliga jobb.

- Det finns fortfarande fördomar om att det inte är lika fint att arbeta med händerna. Detta drabbar tyvärr även de ungdomar som går på våra gymnasieprogram. Här är det viktigt att exempelvis lyfta fram hur värdefullt det är att tätskikt monteras av skickliga yrkespersoner så att våra byggnader skyddas och bevaras i många år framåt.

Byggföretagen - logo


Elin Kebert

Expert Kompetensförsörjning inom Byggföretagen

I Elin Keberts dagliga arbetsuppgifter ingår att hjälpa Byggföretagens medlemsföretag med allehanda frågor rörande kompetensförsörjning. Hon tillhandahåller även rådgivning till myndigheter och andra beslutsfattare kring behovet av arbetskraft till byggsektorn - exempelvis genom att ta fram statistik, prognoser och andra underlag som sedan används för att planera och dimensionera utbildningar inom bygg. Dessutom arbetar Elin Kebert med politisk påverkan i syfte att få politiker och myndigheter att ta sitt ansvar så att arbetet med kompetensförsörjning inte enbart ligger på byggbranschen och dess företag.