LEDARE

En ljusning i lågkonjunkturs-tunneln

Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Tak & Tätskikt.

Lågkonjunkturen har hållit Sverige och särskilt byggbranschen i ett hårt grepp det senaste året. Men tack vare att Konjunkturinstitutet och andra bedömare spår att Riksbanken inom kort kommer inleda en serie räntesänkningar anar jag en ljusning i tunneln.

Lyckligtvis har Sveriges takföretag inte lika stor del av sin intäkt via nybyggnation av bostäder som övriga byggbranschen och därför har vi tenderat att klara oss bättre. Vi har till och med haft mer att göra när det gäller en del uppdrag, som exempelvis hallar där uppdragen ökat i vissa delar av landet den senaste tiden.

Mitt råd i en lågkonjunktur är att agera smart och försiktigt. Att noggrant försöka välja vilka beställare man utför uppdrag åt och kolla upp mindre och tveksamma aktörers ekonomi i syfte undvika de som lovar för mycket och plötsligt riskerar att försvinna.

Jag vill också påminna om att en lågkonjunktur kan rymma möjligheter att omförhandla med beställare, leverantörer, fackförbund och andra för att få till nya avtal som gör att man som takföretag står bättre rustade att möta kommande utmaningar.

Även om tak och tätskikt överlag klarat lågkonjunkturen relativt bra vill jag ändå understryka att vi inom Sveriges Takentreprenörer tar läget på största allvar och noga följer utvecklingen. Jag har exempelvis noterat att parterna inom byggindustrin under våren haft krismöte med Sveriges Regering och uppmanat de styrande politikerna att genomföra åtgärder för att öka byggandet innan byggkrisen sprider sig och drar ner hela landets ekonomi ännu mer.  

Eurotema
Annons

Inom tak och tätskikt fortsätter våra brännare att vara en het fråga. Förra året infördes en ny norm (teknisk specifikation SBF 2023:1) för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor. Tyvärr innebär de nya reglerna att vi får brännare med för låg effekt. I vissa fall är det rätt att använda denna typ av brännare men det viktiga är att man bör anpassa brännarsystem utifrån konstruktion och de förutsättningar som gäller på arbetsplatsen. Positivt är att två medlemmar från Sveriges Takentreprenörers styrelse tagit plats i den regelgrupp kring brandfarliga heta arbeten som verkar för att ta denna mycket viktiga fråga vidare.

I det här numret bjuder vi som vanligt på en rad läsvärda artiklar. Du får bland annat möta vår nya utbildningsansvarige Anders Lindström, som ersätter högt uppskattade Sussie Bierbaum, och som pratar om vikten av utbildning och goda arbetsvillkor. Vi har två artiklar med Svensk Höjdsäkerhet och SVEBRA om säkerhet på taken när det gäller fallskydd och brandfarliga heta arbeten. Vi har intervjuat Byggföretagens Elin Kebert om kompetensförsörjning, som ju är en ständigt aktuell fråga för vår bransch. Dessutom kikar vi in hos två mycket spännande och duktiga takföretag, MHT Takentreprenören i Syd samt Tak och Tätskikt i Örebro. 

Trevlig läsning!

Robert Löfdahl
Ordförande Sveriges Takentreprenörer