Publikationer

Publikationer som underlättar för varje takentreprenör att uppnå ett gott resultat

I Sveriges Takentreprenörers uppdrag ingår att hjälpa våra medlemmar att följa lagar och regler, arbeta säkert och effektivt samt att uppnå ett så kvalitetsmässigt gott resultat som möjligt.

I syfte att bidra till detta har vi medverkat till att ta fram ett antal publikationer med förenklade versioner av gällande standarder, riktlinjer och branschtolkningar. I listan nedan hittar du kort information om några av dessa publikationer samt länkar till att beställa dem.

Svensk standard för bestämning av motstånd mot vindlast för mekaniskt fastsatta tätskikt

Den svenska standarden SS-EN 16002:2018/AC:2021 specificerar testmetod för att bestämma motståndet gällande vindlast för mekaniskt fastsatta flexibla tätskikt.

Beställ här

Förenklad branschtolkning av europeiska standarder för takavvattning

För att göra det enklare att följa gällande standarder för takavvattning har Sveriges Takentreprenörer tagit fram en förenklad branschtolkning: “Dimensionering av takavvattning vid tak med tätskiktsmatta eller takduk SS-EN 12056-3, SS-824031, SS-EN 1253-1”.

Beställ här

Handbok med enkla och tydliga riktlinjer för infästningar av solpaneler

”Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak” erbjuder enkla och tydliga riktlinjer kring lastförutsättningar och hur infästningar av solpaneler på olika typer av takkonstruktioner bör göras för en hög och jämn kvalitet på installationerna.

Beställ här

Europeisk provningsstandard för klistrade tätskiktssystem

Med Europas första provningsstandard SS-EN 17686:2022 för klistrade tätskiktssystem slipper de som väljer att helt eller delvis klistra fast tätskiktet på taket sväva i ovisshet om den vindlastberäkning de gör är korrekt.  

Flexibla tätskikt - Bestämning av motstånd av vindlast för takuppbyggnad med klistrade tätskiktssystem”.

Beställ här

Uppdaterad handbok för ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”

Handboken ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem” är Sveriges Takentreprenörers branschtolkning av Eurokod SS-EN-1991-1-4 för vindlast. Den gör det enklare för alla aktörer inom tak och tätskikt att följa gällande konstruktionsregler och utföra rätt beräkningar och därmed uppnå god säkerhet och funktionella taklösningar.

Den uppdaterade handboken beräknas inom kort finnas att beställa hos

Svensk Byggtjänst

Infästningar Direkt
Annons