SÄKERHET

Svensk Höjdsäkerhet utbildar för högsta säkerhet på taket

- För maximal säkerhet på taket behöver man alltid vara beredd på att klara av värsta tänkbara scenario, säger Marcus Björn, VD för Svensk Höjdsäkerhet. - I praktiken innebär det att takföretaget ska kunna transportera en anställd från taket ner till bagageutrymmet på en ambulans.

Att det är takentreprenörens ansvar att vid en olycka kunna ta en anställd från taket ner till ambulansen, påpekar Marcus Björn, är det alltför många som inte vet.

- Man bör känna till att ambulanspersonal numera, till skillnad från längre tillbaka, har begränsningar angående att hämta skadade från hög höjd. Det gäller även brandkår, som inte heller får gå upp på tak om de saknar fallskyddsutbildning eller klätterutbildning.

Om man inte klarar av att hantera sina värsta tänkbara scenarion kan man tvingas begränsa arbetet.

- Det kan till exempel innebära att spärra av delar av taket så att de potentiellt svåraste olyckorna inte kan inträffa.

Säkerhetsåtgärder en färskvara

En central del i Svensk Höjdsäkerhets erbjudande är deras utbildningar inom fallskydd.

- För de som arbetar på tak har vi våra egenutvecklade fallskyddskurser. Vi genomför även kontinuerligt kurser på plats ute hos företag och andra verksamheter.

När det gäller taksäkerhet generellt och i synnerhet att rädda någon från ett tak så framhåller Marcus Björn att det inte finns någon universallösning.

- Just därför håller vi kundanpassade, skräddarsydda utbildningar i kundens miljö. Det är enda sättet att kunna ta hänsyn till och peka på så många verkliga potentiella risker och scenarion som möjligt.

Marcus Björn understryker att säkerheten kring arbete på taken alltid är en färskvara.

- För varje nytt projekt ska en riskbedömning göras och en räddningsplan upprättas. Man behöver också regelbundet genomföra säkerhetsövningar och träna på olika scenarion. Att exempelvis dra upp en medarbetare som väger åttiofem kilo och som ramlat ner och hänger i säkerhetslinan nedanför takfoten är mycket svårare än de flesta tror.

Undvik genvägar och slentrian

En annan viktig aspekt för en säker arbetsmiljö är att undvika genvägar och slentrian.

- Det finns alltför ofta en tendens vid enkla, snabba arbetsuppgifter att man struntar i att ta på sig säkerhetsutrustningen. Man har en jag-ska-bara-attityd och ju fler gånger man väljer dessa genvägar, desto större är risken att något till slut händer.

Tyvärr är det vanligt, konstaterar Marcus Björn, att det först måste ske en olycka innan man ser över och börjar följa sina säkerhetsrutiner eller ens skaffar sig tillräckliga sådana.

Samtidigt finns det positiva tecken i tiden.  

- Tidigare satte man säkerheten först så länge den inte kostade för mycket pengar. Idag är trenden istället att fler anser att säkerheten måste få kosta, vilket är mycket glädjande. 

Angeläget att påtala brister i säkerheten

Takföretagen tvingas numera möta beställarnas allt större krav på pressade budgetar - särskilt i en lågkonjunktur som nu - i kombination med tajta tidplaner samtidigt som man förväntas hålla en oförändrat hög nivå ifråga om kvalitet och service. Stressen som det orsakar är ytterligare en faktor som kan påverka säkerhetsläget på taket.

- Det är viktigt att takmontörerna signalerar till ledningen när de anser att stressnivån är så hög att de tvingas kompromissa med säkerheten. Även här ser vi att det är bättre nu än förr. Tidigare knöt man oftare näven i byxfickan och sa inget eftersom det var så arbetsplatskulturen var då.

Bara en så enkel sak, fortsätter Marcus Björn, som att hinna ta rast och få i sig något att äta kan hjälpa mycket; lågt blodsocker är ingen fördel när man vill undvika att trampa snett uppe på taket.

Auktorisation av utbildningsföretag

Utöver rollen som ägare av och VD för Svensk Höjdsäkerhet är Marcus Björn även aktiv inom NSA* (Nordic Safety Organisation).

Ett NSA-projekt som han jobbar med just nu handlar om att skapa en auktorisation för NSAs medlemsföretag som erbjuder säkerhetsutbildningar.

- Under processen att bli auktoriserade kommer vi bland annat granska utbildningsföretagens övergripande kompetens, teoretiska kunskaper och hur de praktiskt bedriver sin verksamhet. Vi har inspirerats av Sveriges Takentreprenörers auktorisation och tanken är att även våra auktoriserade medlemmar ska genomgå en årlig granskning för att få behålla sin auktorisation.

Syftet med NSAs auktorisation, understryker Marcus Björn, är att kvalitetssäkra och höja nivån på de företag som genomför säkerhetsutbildningar i Sverige.

- Nivån på utbildningsföretagen är alltför ojämn idag. Det beror bland annat på att det saknas regler för vem som får hålla i utbildningar inom fallskydd. En del aktörer erbjuder exempelvis enbart en teoretisk utbildning och saknar helt praktikdel, vilket är otillräckligt.

Nordic Safety Association

*NSA är branschorganisationen för tillverkare, importörer, grossister och återförsäljare av personlig skyddsutrustning, samt för utbildningsföretag inom samma område.

Svensk Höjdsäkerhet

Om Svensk Höjdsäkerhet:

Grundat av Marcus Björn ihop med hans tre bröder Kristoffer, Alexander och Simon Björn. Svensk Höjdsäkerhets affärsidé föddes när Marcus Björn arbetade med måleri- och snickeriuppdrag på hög höjd, bland annat på Globen Arena (numera Avicii Arena) i Stockholm. Marcus Björn har jobbat med fallskydd, utvecklat metoder och kurser, sedan 2008.

Från företagets huvudkontor i Växjö samt kontoret i Stockholm erbjuder man idag fallskyddsutbildningar till kunder över hela landet. I utbildningsutbudet ingår exempelvis Fallskydd Bas som främst riktar sig till de som jobbar på tak. I skrivande stund har Marcus Björn och hans expertkollegor på Svensk Höjdsäkerhet genomfört mer än tusen kurser inom fallskydd.