Från noll till etablerat takföretag på bara fem år - välkommen till Tak och Tätskikt i Örebro AB

På bara ett halvt årtionde har majoritetsägare och VD Jan Mölling ihop med övriga medarbetare byggt upp Tak och Tätskikt i Örebro AB till ett välskött och efterfrågat takföretag. - Vi har funnits sedan 2019 och det var min ägarpartner, Ville Ericsson, som gav mig knuffen jag behövde för att dra igång verksamheten.

Upprinnelsen var att Ville Ericsson hoppade av från företaget där både han och Jan Mölling jobbade tidigare.

- Ville slutade och startade Örebro Byggnadsplåt AB. Och ganska omgående började han få förfrågningar från kunder som behövde få tätskikt lagt. Samtidigt upplevde han svårigheter att hitta bra partners inom tätskikt och uppmanade mig därför att starta Tak och Tätskikt i Örebro för att möta det behovet.

Jan Mölling understryker att han inte ångrar en sekund att han drog igång Tak och Tätskikt i Örebro och säger att han borde gjort det tidigare.

- Jag hade jobbat hos några takentreprenadföretag samt flera olika leverantörer av tak- och tätskiktsmaterial sedan 1997 och länge haft funderingar på att starta eget. Och tack vare att Ville Ericsson och Örebro Byggnadsplåt AB kunde förmedla förfrågningar till oss redan från start så behövde vi inte börja från ingenting, vilket bidrog till en större trygghet.

Positivt läge nu och framåt

Det aktuella läget för Tak och Tätskikt i Örebro ser bra ut, berättar Jan Mölling, det är full fart, beläggningen är god och det är många förfrågningar på gång.

- För ett halvår sedan var det lite mer osäkert. Men förhoppningsvis har lågkonjunkturen nått sin absoluta botten och att det nu vänder uppåt. Jag ser ljust på närmaste framtiden och de förfrågningar vi har i nuläget indikerar att det här året kommer att rulla på bra för oss.

En av Tak och Tätskikt i Örebros återkommande kunder är Örebros allmännyttiga bostadsbolag, Örebro bostäder AB (ÖBO), som förvaltar mer än 22 000 bostäder där det bor fler än 40 000 hyresgäster - och inom koncernen har man även över tusen lokaler.

- Jag vill lyfta fram ÖBO för att de var framsynta och reagerade snabbt på inbromsningen när lågkonjunkturen slog till. De såg direkt möjligheten att få sina tak renoverade när byggsektorn inte var lika överhettad längre och prisbilden något lägre. Det gjorde att vi fortsatt fick uppdrag från dem vilket lindrade i den allmänna nedgången.  

Ett av förra årets större renoveringsprojekt för Tak och Tätskikt i Örebro var att lägga om taken på tio av ÖBOs hyresfastigheter.

- Nu har vi inlett etapp två av det projektet och ska lägga om tätskiktet på ytterligare åtta fastigheter.

"För att få behålla auktorisationen blir vi granskade av Sveriges Takentreprenörer varje år, vilket medför vissa krav. Men det tycker jag bara är positivt, det bidrar till att vi behåller skärpan och får ett kvitto på att vi fortsatt håller en hög nivå i hela företaget."

Jan Mölling - Tak och Tätskikt i Örebro AB

Företagsfilosofi att alltid göra ett bra jobb

När det gäller företagsfilosofi betonar Jan Mölling att Tak och Tätskikt i Örebro ska vara en pålitlig samarbetspartner som alltid gör ett bra jobb och är öppna mot kunderna med hur man tänker och arbetar.

 - Vi strävar inte efter att vara billigast. Istället är vår ständiga målsättning att skapa mervärde för våra kunder genom hög service och en slutprodukt av god kvalitet i alla delar.

Samtidigt säger Jan Mölling att han förstår att i en lågkonjunktur så kan det vara nödvändigt att tillfälligt gå ner något i pris för att verksamheten ska fortsätta rulla på.

- Det är inte bara ÖBO som passar på att få saker gjorda när konjunkturen går ner och vi och andra i byggsektorn har lite mindre att göra. Även industrin tänker likadant, att de nu kan få lite mer saker utförda för de kronor de investerar.

Varbergagatan Örebro

Referensprojekt - Varbergagatan ÖrebroReferensprojekt - Korskyrkan Örebro

Ett brett spektrum av kunder

Som exempel på andra kunder som Tak och Tätskikt i Örebro regelbundet utför uppdrag åt nämner Jan Mölling NCC, PEAB, Castellum, Serneke samt Asplunds Bygg och ett antal lokala industrier. Dessutom hjälper man emellanåt privatpersoner att lägga om taket på villan, garagetaket eller uterummet.  

- Ett intressant aktuellt uppdrag som jag gärna nämner är att vi på uppdrag av Serneke och Intea Fastigheter nyligen har monterat tätskikt och sedum på den nybyggda 11 600 kvadratmeter (4000 kvm tak) stora larm- och räddningscentralen för polis, räddningstjänst och SOS Alarm som uppförts vid norra infarten till Örebro. En anläggning som är den första i sitt slag och som bland annat syftar till att underlätta samverkan mellan dessa olika instanser i krissituationer.

Trender i takbranschen

På frågan om han identifierat några särskilda trender i takbranschen framhåller Jan Mölling solpaneler och gröna tak; två områden som bidragit till att Tak och Tätskikt i Örebros takmontörer behövt lära sig en del nya saker. 

- Efterfrågan kring både solpaneler och sedum har ökat markant de senaste åren och är ett bra komplement för oss. Numera samarbetar vi regelbundet med företag som installerar solpaneler, och lägger då om tätskiktet och monterar infästningsplattor. När det gäller gröna tak lägger vi en del sedum själva eller anlitar en underleverantör att göra det.

Svårt att rekrytera takmontörer

Precis som många andra takentreprenörer har Tak och Tätskikt i Örebro upplevt svårigheter de senaste åren att rekrytera takmontörer.

- Det är ett jätteproblem, både för oss och takbranschen som helhet. Jag vet inte ens om det i nuläget finns någon renodlad utbildning för att bli takmontör. Vi har bland annat försökt lösa behovet av nyrekrytering genom att ta in lärlingar. Men det är en ganska tidsödande och kostsamt process och det finns heller ingen garanti att killarna blir kvar när man väl lärt upp dem. Fördelen med egna lärlingar är dock att vi kan forma dem så att de passar väl in med vårt sätt att jobba.

Kvalitetsstämpel att vara auktoriserade

Jan Mölling berättar att Tak och Tätskikt i Örebro har Sveriges Takentreprenörers auktorisation, vilket han ser som en kvalitetsstämpel.

- Det varierar vad auktorisationen betyder för våra uppdragsgivare. Vissa har inte så stor kännedom om den, medan exempelvis ÖBO numera ofta skriver in i sina förfrågningar att takföretaget ska ha erhållit Sveriges Takentreprenörers auktorisation, vilket är bra för oss.

Kraven som auktorisationen ställer, betonar Jan Mölling, är även ett sätt för Tak och Tätskikt i Örebro att säkerställa kompetensen hos takmontörer och ledning.

- För att få behålla auktorisationen blir vi granskade av Sveriges Takentreprenörer varje år, vilket medför vissa krav. Men det tycker jag bara är positivt, det bidrar till att vi behåller skärpan och får ett kvitto på att vi fortsatt håller en hög nivå i hela företaget.  


Om Tak och Tätskikt i Örebro AB

Grundades: 2019
Majoritetsägare: Jan Mölling
Passiv delägare: Ville Ericsson
Huvudkontor och lager: Örebro
Antal anställda: 8

  • 6 takmontörer
  • 1 allt-i-allo
  • 1 VD/projektledare/kalkylator/ administratör

Huvudsaklig inriktning: Montering av tätskikt på låglutande tak
Geografisk marknad: Jobbar mestadels i Örebro län
Omsättning 2023: 21 miljoner