MEDLEMSFÖRETAG

Yrkesstoltheten är en grundpelare för MHT Takentreprenören i Syd

Yrkesstoltheten är tydlig när vi pratar med MHT Takentreprenören i Syds VD och huvudägare Magnus Granbom. - Täta och snygga tak, det är vår filosofi. Man ska kunna se att här har MHT varit och lagt tätskiktet. Det ska vara kvalitet rakt igenom.

För att uppnå önskad nivå framhåller Magnus Granbom att man jobbar med ett noggrant fokus på alla detaljer på taken, som exempelvis fotplåtsremsa och kappor på genomföringar och kantavslut.

- Det får inte vara några hemsnickrade lösningar. För att upprätthålla rätt standard följer våra takmontörer Tätskiktsgarantiers handbok till punkt och pricka.

En ständig målsättning för Helsingborgsföretaget är att slippa garantijobb och reklamationer.

- Vi ska göra ett så bra arbete att vi undviker reklamationer och garantijobb. Många byggnader kommer stå kvar väldigt länge, vissa kanske i flera hundra år. Då vill vi göra vårt yttersta med taket så att byggnaden fortsätter vara tät tills det är dags att lägga om taket igen om tjugo år eller ännu längre fram.

Apropå att göra sitt bästa nämner Magnus Granbom att MHT Takentreprenören i Syd helst tar uppdrag med takytor upp till tjugofem tusen kvadratmeter.

- Det är där vi är mest effektiva och har högst lönsamhet. En annan aspekt är att de allra största projekten på upp till femtiotusen kvadrat kan tendera att vara lite monotona. Samma moment ska ofta upprepas väldigt många gånger, vilket kan leda till att takmontörerna liksom checkar ut hjärnan. Det undviker vi genom att fokusera på något mindre takytor där våra duktiga och erfarna takmontörer erbjuds större omväxling och får använda skallen mer.

Tog över ett anrikt takföretag

Det var i december 2016 som Magnus Granbom tog klivet över från leverantörssidan och blev huvudägare av MHT Takentreprenören i Syd.

- Innan jag tog över arbetade jag femton år på Paroc, en leverantör av stenull till bland annat MHT Takentreprenören i Syd. Redan då hade jag uppfattningen att MHT var ett mycket välskött takföretag där man prioriterade ordning och reda och kvalitet hela vägen.

Magnus Granbom framhåller att han har stor nytta av sin långa erfarenhet från leverantörssidan.

- Även här kan vi erbjuda ett mervärde genom en god förståelse kring hur våra leverantörers verklighet ser ut. Som att det inte alltid bara handlar om pris, utan även exempelvis om hur man på effektivaste sätt får sitt material levererat hela vägen från fabrik till arbetsplatsen på taket.

Högre effektivitet tack vare digitala verktyg

Vi fortsätter på temat effektivitet och kommer in på frågan hur digitala man är inom MHT Takentreprenören i Syd.

- För att beräkna takytor och därmed också materialåtgång använder vi ett digitalt system som heter Blue Beam. Alla våra medarbetare är duktiga på systemet, det är vi noga med. Tack vare det vet vi alltid exakt hur stora ytor och hur mycket hinder, taksäkerhet och kantavslut vi ska montera på taken. Vi generar bra underlag till våra arbetsordrar så att montörerna vet vad som ska göras och vad som ingår i kontraktet med beställaren.

Förkalkyler skapar man i Microsoft Excel.

- Vi gör dessutom efterkalkyler för att se skillnader i utfall mellan för- och efterkalkyl och  genom det lär vi oss vad vi kan förbättra till kommande liknande projekt.

När det gäller digitalt affärssystem använder man Pyramid - till vilket takmontörerna rapporterar in arbetad tid, och på så vis har man full kontroll medan projekten fortlöper.

- Efter varje arbetsdag kan jag se exakt var vi befinner oss i varje projekt och förmedla till killarna hur vi ligger till. Eftersom de arbetar på ackord har de då chans att jobba på och göra klart uppdraget fortare än kalkylerat, vilket gör att de kan tjäna mer pengar. 

Entrea - Versamhetssystem
Annons

Hotel Öresund

Referensprojekt - Hotel Öresund 

Medicon Village

Referensprojekt - Medicon Village i Lund

Framgång genom att sätta egna mål

Möjligheten för takmontörerna att sätta egna mål under ett projekt är mycket värdefullt, betonar Magnus Granbom.

- Det är positivt när man kan påverka sin egen framgång. Och det skapar god energi i företaget när man löpande får bekräftelse på att man gör vad som förväntas eller till och med överträffar satta mål.

Magnus Granbom säger att hans roligaste arbetsuppgift, näst efter fakturering, är att betala ut ackordöverskottet till takmontörerna.

- Vårt ackordkoncept är en vinn-vinn för våra takmontörer och för företaget samt för våra kunder, som alltid får ett kvalitetsmässigt väl utfört arbete, ofta fortare än vad som står i tidplanen.

Sveriges Takentreprenörers Auktorisation

På frågan om MHT Takentreprenören i Syd innehar Sveriges Takentreprenörers Auktorisation svarar Magnus Granbom att man varit auktoriserade i mer än tjugo år.

- Auktorisationen säkerställer bland annat att vår ledning och våra takmontörer har rätt utbildningsnivå. Och den årliga granskningen som Sveriges Takentreprenörer gör av oss är ett kvitto på att vi gör rätt saker och håller den standard som vi ska.

JM Dock i Malmö

Referensprojekt - JM Docks i Malmö

Prestigeprojekt med havsutsikt

När vi som avslutning ber Magnus Granbom att berätta om något aktuellt uppdrag nämner han Docks i Malmö - ett nybyggnadsprojekt där MHT Takentreprenören i Syd ansvarar för att montera tätskiktet.

På samma plats som den ikoniska Kockumskranen i västra hamnen, ett stenkast från Turning Torso, uppför JM en ultramodern 26 våningar hög byggnad som rymmer 157 bostadsrätter.  

- En tydlig trend är att anlägga aktivitets- och rekreationsytor på taken. En sådan finns även på Docksbyggnaden, där en av takytorna blir en gemensam innergård högt över marken med sedumgrönska och havsutskikt.

MHT


Om MHT Takentreprenören i Syd AB

Grundades: 1967
Huvudägare: Magnus Granbom
Övriga delägare: Anders Blixt och Kim Järpell
Huvudkontor: Helsingborg, har även lager i Malmö
Huvudsaklig inriktning: Takentreprenader med tätskikt och värmeisolering på låglutande tak
Antal anställda: 36

  • 31 takmontörer
  • 1 arbetsledare
  • 1 kalkylator
  • 1 projektledare
  • 1 ekonomiassistent
  • 1 VD

Geografisk marknad: Skåne, Halland och södra Småland
Omsättning 2023: 82 miljoner