Genom att vid upphandlingen vara noggrann med vilken entreprenör ni väljer kommer ni att kunna få ett tak som håller i trettio till fyrtio år, vilket innebär att den årliga kostnaden blir mycket låg. Fel val av takentreprenör kan dock orsaka dryga kostnader, inte bara genom en betydligt kortare livslängd av taket utan även kostnader orsakade av felaktigt utförande med bland annan vatteninträngning som följd. Normalt tar fastighetsförsäkringar inte kostnader orsakade av inträngande vatten utifrån, varför det är oerhört viktigt att takentreprenören har försäkringar eller garantier som täcker dessa kostnader, om fel skulle uppstå.

Genom att välja en ansluten takentreprenör och allra helst en som är auktoriserad kan du vara säker på att få en takentreprenör som kommer att ta det fulla ansvaret för att ert tak kommer att få ett lång och bekymmersfritt liv.

Anslutna takentreprenörer

Bilagor / Länkar

Checklista entreprenörer
Sveriges Takentreprenörer - Entreprenörsdeklaration 2023
Reglemente Sveriges Takentreprenörers auktorisation