Ett rätt utfört tak ska hålla under minst trettio till fyrtio år. Fel val av takentreprenör kan dock orsaka dryga kostnader, inte bara genom en betydligt kortare livslängd av taket utan även kostnader orsakade av felaktigt utförande med bland annan vatteninträngning som följd. Normalt tar fastighetsförsäkringar inte kostnader orsakade av inträngande vatten utifrån, varför det är oerhört viktigt att takentreprenören har försäkringar eller garantier som täcker dessa kostnader, om fel skulle uppstå.

Genom att välja en ansluten takentreprenör och allra helst en som är auktoriserad kan du vara säker på att få en takentreprenör som kommer att ta det fulla ansvaret för att ert tak kommer att få ett lång och bekymmersfritt liv.

Information och rådgivning för konsumenter

Konsumentverket, www.konsumentverket.se
Villaägarnas Riksförbund, www.villaagarna.se
Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se

Husarbete/ROT

Skatteverkets information till privatpersoner

Bilagor / Länkar

Hantverkarformuläret 17
Rotklausul 20-12-05
Checklista entreprenörer
Konsumenttjänstlag (1985:716)
Reglemente Sveriges Takentreprenörers auktorisation