För att säkerställa att er upphandlade takentreprenör kommer att uppfylla alla krav som bör ställas gällande Kvalitet, Säkerhet, Ekonomi Utbildningar samt dokumentation mm är vår rekommendation att ni ställer ert förfrågningsunderlag till ett av Sveriges Takentreprenörers auktoriserade företag.

Ett av Sveriges Takentreprenörer auktoriserat företag:

  • har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • har genomgått alla Sveriges Takentreprenörers utbildningar
  • har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten
  • har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
  • har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • följer gällande lagar och förordningar
  • innehar erforderliga försäkringar.

Ett flertal domslut efter överklagande av upphandling av takentreprenader, har visat att du som LOU-upphandlare kan ställa auktorisation som ett SKALL-KRAV för att försäkra dig om att få alla dina förväntade krav uppfyllda på ett professionellt sätt. Via länkarna nedan kan du se exempel på förfrågningsunderlag, utdrag ur domslut m.m.

Bilagor / Länkar

Anbudsformulär AMA AF 12
Ramavtal AMA AF 12
Anbudsutvärdering AMA AF 12
Utdrag dom Förvaltningsrätten
Hela Dom Malmö FR 564
Hela Dom Luleå
Sveriges Takentreprenörer - Entreprenörsdeklaration 2023
Reglemente Sveriges Takentreprenörers auktorisation