In memoriam Johnny Persson

In memoriam Johnny Persson

Med stor sorg har vi mottagit beskedet att vår mångårige vän, medarbetare och styrelsemedlem, Johnny Persson, efter en längre tids sjukdom, gått bort. Johnny var VD för, och byggde upp, Icopal Entreprenad AB, Sveriges största entreprenadföretag i tätskiktsbranschen.
“Allt fler beställare efterfrågar auktoriserade takentreprenörer”

“Allt fler beställare efterfrågar auktoriserade takentreprenörer”

Möt Hagmans Tak Stockholm AB – en av våra auktoriserade medlemmar! Hagmans Tak är en av de större aktörerna i landet med cirka 100 medarbetare och en årlig omsättning på runt 200 miljoner kronor.
“Sveriges Takentreprenörer ökar kompetensen och legitimiteten inom branschen”

“Sveriges Takentreprenörer ökar kompetensen och legitimiteten inom branschen”

Arena Tak ingår idag i Teqt-koncernen och är ett bolag som grundades 2017, av tre syskon med mångårig erfarenhet från branschen.
TIB blir Sveriges Takentreprenörer

TIB blir Sveriges Takentreprenörer

Under våren 2022 gick namnbytet igenom och TIB blev Sveriges Takentreprenörer. En ny varumärkesidentitet grundad i branschkunskap, kvalitet och modernitet.
Sveriges största ­takentreprenör går över till det nya digitala ­verksamhetssystemet Entrea

Sveriges största ­takentreprenör går över till det nya digitala ­verksamhetssystemet Entrea

Sveriges största takentreprenör Icopal Entreprenad väljer att stärka sin digitala kapacitet med det nya verksamhetssystemet Entrea. – Även BMI Groups dotterbolag i Norge, Finland och Danmark går över till Entrea, berättar Jimmy Adlerberth, som är VD för Icopal Entreprenad.
Årsta Tak har gått från enmansföretag till en ledande ­takentreprenör i regionen Stockholm-Uppsala

Årsta Tak har gått från enmansföretag till en ledande ­takentreprenör i regionen Stockholm-Uppsala

Årsta Tak är familjeföretaget som grundades av Per Mattsson Stribys far 1992. Sedan dess har antalet anställda och företagets kapacitet vuxit i takt med kundernas ökade krav och behov. Och idag är man en av de ledande takentreprenörerna i Stockholm-Uppsala-regionen.
Chalmers driver forsknings­projekt om ­gröna taks ­kapacitet att ­fördröja ­regnvatten

Chalmers driver forsknings­projekt om ­gröna taks ­kapacitet att ­fördröja ­regnvatten

För sex år sedan initierade Chalmersforskarna Pär Johansson och Angela Sasic Kalagasidis ett forskningsprojekt för att få fram mer detaljerade data kring hur olika typer av gröna tak fördröjer avrinningen av regnvatten – och då särskilt vid häftiga skyfall.
Utvecklingen av Entrea fortsätter – senaste nyhet är en mycket kraftfull integrerad CAD-modul

Utvecklingen av Entrea fortsätter – senaste nyhet är en mycket kraftfull integrerad CAD-modul

Som alla professionella digitala verktyg är Entrea under ständig utveckling. Senaste nyheten i verksamhetssystemet är en integrerad CAD-modul för att snabbt och enkelt kunna skapa korrekta ritningar direkt i systemet.
Offentlig upphandling – här är ändringarna i upphandlings­lagarna som du behöver känna till

Offentlig upphandling – här är ändringarna i upphandlings­lagarna som du behöver känna till

Från och med den 1 februari 2022 gäller ändrade upphandlingsregler avseende upphandlingar på det icke-direktivstyrda området, dvs upphandlingar under tröskelvärdet. Det är många, både anbudsgivare och upphandlande myndig­heter, som har ansett att reglerna är krångliga att använda. ­