En effektivare gasolbrännare med 10 cm öppen låga kan snart lanseras tack vare nya regler

En effektivare gasolbrännare med 10 cm öppen låga kan snart lanseras tack vare nya regler

En ny typ av gasolbrännare med 10 cm lågutstick är på gång att lanseras i samband med att ­Brandskyddsföreningen snart inför nya regler för gasoldrivna brännare.
Vägen till större framgång för ­Sveriges takentreprenörer går via Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning

Vägen till större framgång för ­Sveriges takentreprenörer går via Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning

I mer än femton år har Sveriges Takentreprenörer via sin Företagsledarutbildning bidragit till att takentreprenörer kan driva sina företag mer professionellt och framgångsrikt. För en djupare inblick kring vad ­kursen erbjuder pratar vi med Viktoria Edelman och ­Fredrik Rundgren, som leder block 1 ­respektive block 2 av Företagsledarutbildningen.
När skyfallen blir fler och städerna förtätas ökar behovet av vatten­fördröjande taklösningar

När skyfallen blir fler och städerna förtätas ökar behovet av vatten­fördröjande taklösningar

Skyfallen ökar och städerna förtätas med färre gröna ytor i marknivå som kan suga upp och hålla kvar regnen. Här har gröna tak och andra vattenfördröjande taklösningar en viktig roll att spela för att minska risken för översvämningar när dagvattensystemen inte räcker till.
Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning har hjälpt Takab i Falun att hantera större entreprenader

Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning har hjälpt Takab i Falun att hantera större entreprenader

Takab i Falun grundades som ett enmansföretag av Jon Onsbacke 2004. Idag har de tjugo anställda och omsätter trettio miljoner. För fem år sedan gick Jon Onsbacke Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning i samband med att Takab blev auktoriserade
Uppdaterad branschtolkning för ­dimensionering av vindlast är på gång

Uppdaterad branschtolkning för ­dimensionering av vindlast är på gång

Nu är det dags för en uppdatering av TIBs handbok ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”. Den är branschtolkningen av Eurokod SS-EN-1991-1-4 för vindlast som numera blivit norm att utgå ifrån inom tak och tätskikt.
Paradigmskifte i delar av ­takbranschen när solenergibolag förvärvar takföretag

Paradigmskifte i delar av ­takbranschen när solenergibolag förvärvar takföretag

Solenergikoncernen Soltech Energy har de senaste åren förvärvat sjutton bolag inom solenergi, ­tätskikt, fasader och el. Av dessa är åtta takföretag. För att få veta mer om drivkraften bakom ­denna kraftiga expansion och om hur man ser på nya förvärv, ringer vi upp Oscar Nelson, Senior Mergers & Acquisitions Manager inom Soltech Energy.
Takrekond nytt dotterbolag i ­Soltech Energy – stärker sitt ­erbjudande med solenergi

Takrekond nytt dotterbolag i ­Soltech Energy – stärker sitt ­erbjudande med solenergi

Efter tjugo år som ensam ägare av Takrekond i Växjö och Takrekond i Kalmar sålde Nisse Jansson hösten 2020 sina företag till solenergikoncernen Soltech Energy. En förändring som skulle visa sig vara både inspirerande och emotionellt utmanande efter att så länge drivit och utvecklat Takrekond i egen regi.
Gröna tak och annan grön infrastruktur bidrog till färre skador från häftiga skyfall i Malmö

Gröna tak och annan grön infrastruktur bidrog till färre skador från häftiga skyfall i Malmö

- Gröna tak i kombination med andra gröna lösningar som mindre dammar och ­kanaler har stor potential att bidra till minskad risk för översvämningar, säger ­­­ Tobias Emilsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det indikeras tydligt av ­försäkringsdata efter skyfallen i Malmö 2014.
Entrea hjälper Vätterns Takentreprenad  att delegera och effektivisera

Entrea hjälper Vätterns Takentreprenad att delegera och effektivisera

Vätterns Takentreprenad i Motala har använt Entrea i drygt ett år. Mitt i en hektisk arbetsvecka får vi en pratstund med företagets VD och ägare, Jimmy Printzell, om det nya digitala verksamhetssystemet och vad det betyder för dem.