Gröna tak och annan grön infrastruktur bidrog till färre skador från häftiga skyfall i Malmö

Gröna tak och annan grön infrastruktur bidrog till färre skador från häftiga skyfall i Malmö

- Gröna tak i kombination med andra gröna lösningar som mindre dammar och ­kanaler har stor potential att bidra till minskad risk för översvämningar, säger ­­­ Tobias Emilsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det indikeras tydligt av ­försäkringsdata efter skyfallen i Malmö 2014.
TIB:s kontinuerliga kontroller säkerställer hög kvalitet

TIB:s kontinuerliga kontroller säkerställer hög kvalitet

Branschorganisationen TIB Takentreprenörerna genomför årligen kontroller av sina auktoriserade medlemsföretag. Varje nytt kalenderår behöver tak- och tätskiktsentreprenörerna som ansöker om auktorisering ange referenser för slutförda arbeten, ett kriterium som går i linje med TIB:s målsättning - att höja kvaliteten på branschen.
TIB:s auktorisationsnämnd garanterar bra försäkringar - “viktigt för både beställare och entreprenörer”

TIB:s auktorisationsnämnd garanterar bra försäkringar - “viktigt för både beställare och entreprenörer”

Genom sin unika auktorisationsnämnd säkerställer medlemsorganisationen TIB beställare inom tak-och tätskiktbranschen tjänster av hög kvalitet. När takentreprenörer ansöker om auktorisering måste de bland annat ha tecknat relevanta försäkringar - något som gynnar både företagen och kunderna.
TIB storsatsar på utbildningar inom tak-och tätskiktsbranschen

TIB storsatsar på utbildningar inom tak-och tätskiktsbranschen

Branschorganisationen TIB vill utbilda takmontörer - både nya och redan verksamma. Med över 30 års erfarenhet bidrar organisationen till att kompetensutveckla tak- och tätskiktsbranschen.
TIB:s auktorisationsstämpel - ett krav för Örebro bostäder

TIB:s auktorisationsstämpel - ett krav för Örebro bostäder

Med cirka 23 000 lägenheter och 1 000 lokaler är det viktigt för Örebro bostäder (ÖBO) att upprätthålla en hög kvalitet på sina fastigheter. Därför inför bostadsbolaget skallkrav på att alla tak-och tätskiktsbolag som anlitas ska vara TIB-auktoriserade.
TIB auktoriserar företag inom takbranschen – "en kvalitetsstämpel"

TIB auktoriserar företag inom takbranschen – "en kvalitetsstämpel"

TIB Takentreprenörerna strävar efter att bidra till ökad kunskap och kvalitet inom takbranschen genom att auktorisera entreprenörer som lever upp till högt ställda krav. Även om auktorisationsnämnden främst är till för kunderna finns det flera fördelar för bolagen som väljer att ansöka om auktorisering.
Lennart Johansson har varit TIB-auktoriserad i nästan 20 år

Lennart Johansson har varit TIB-auktoriserad i nästan 20 år

Organisationen för tak-och tätskiktsentreprenörer, TIB, strävar efter att upprätthålla hög kvalitet inom branschen via sin auktorisationsnämnd. TakXperten i Eskilstuna har varit auktoriserade ända sedan 2003 och är än idag nöjd med sitt beslut.
Därför behövs TIB:s unika auktorisation

Därför behövs TIB:s unika auktorisation

I över tre decennier har branschorganisationen TIB Takentreprenörerna auktoriserat bolag inom takbranschen via sin auktorisationsnämnd. Syftet är att privatpersoner och företag som har takrelaterade ärenden enkelt ska kunna vända sig till professionella inom området, vilket TIB:s auktorisationsstämpel garanterar.
TIB:s unika auktorisering garanterar säkra tak

TIB:s unika auktorisering garanterar säkra tak

Sedan flera år tillbaka har den fristående medlemsorganisationen TIB Takentreprenörerna auktoriserat företag via sin auktorisationsnämnd. Syftet med nämnden är att säkerställa god kvalitet för konsumenterna. Mottagarna av auktoriseringen har bevisat ett seriöst arbete och uppfyllt de krav som TIB ställer på kompetensutveckling, myndighetskrav och kvalitetsarbete.