Svenskt inflytande över europeiska standarder

Svenskt inflytande över europeiska standarder

Att produkter, material och lösningar inom byggbranschen ofta är utformade enligt officiella standarder känner de flesta till. Mindre känt är kanske varifrån standarderna kommer. Eller att segmen­tet tak- och tätskikt är väl representerat i utvecklingen av standarder på europeisk nivå – via bland andra Fredrik Rundgren, VD på Constructech AB samt Anna-Carin Näreskog och Viveka Odlén, projektledare på SIS - Swedish Standards Institute.
Nyheter i Miljöbyggnad 3.0

Nyheter i Miljöbyggnad 3.0

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige. Det kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Systemet är baserat på svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler.
I framtiden måste förmodligen alla byggnader vara miljöcertifierade

I framtiden måste förmodligen alla byggnader vara miljöcertifierade

Med anledning av att den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad uppdaterats till version 3.0, ringer vi upp Sweden Green Building Councils marknadschef Evelina Strandfeldt för ett samtal om varför det är viktigare än någonsin att framtidssäkra sina byggnader genom att miljöcertifiera dem.
Därför gynnas alla av gröna tak

Därför gynnas alla av gröna tak

För byggherrar och fastighetsägare som med enkla medel vill främja värdet på sina fastigheter är gröna tak en investering väl värd att undersöka. Och de stadsplanerare som vill ha bättre fungerande och mer hälsosamma städer bör absolut ta med gröna tak i sin planering.
Förenklad branschtolkning av europeiska standarder för takavvattning

Förenklad branschtolkning av europeiska standarder för takavvattning

Gällande standarder för takavvattning tillämpas sällan eller feltolkas. Detta vill TIB och takbranschen råda bot på genom en förenklad branschtolkning av dessa standarder.
Högt i tak hos Tak Tema

Högt i tak hos Tak Tema

I det här numrets ”hemma-hos-reportage” hälsar vi på hos Tak Tema och får en pratstund med företagets VD, Tommy Gråberg. Han berättar om en hög ambitionsnivå och en öppen företagskultur där medarbetarnas utveckling är en avgörande nyckel till framgång och nöjda kunder.
Upplev gröna tak i verkligheten –  besök Augustenborgs takträdgård

Upplev gröna tak i verkligheten – besök Augustenborgs takträdgård

Om man vill lära sig mer om och uppleva gröna tak i verkligheten kan man besöka Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö.
Enklaste vägen till en trygg upphandling  – välj en TIB-auktoriserad takentreprenör

Enklaste vägen till en trygg upphandling – välj en TIB-auktoriserad takentreprenör

Det finns ett faktum som alla upphandlare av tak- och tätskiktstjänster vinner på att känna till. Nämligen att man kan försäkra sig om en hög kvalitetsnivå hos de som lämnar anbud genom att välja takentreprenörer som är TIB-auktoriserade.
Många skäl att välja ett  TIB-auktoriserat företag

Många skäl att välja ett TIB-auktoriserat företag

Som upphandlare vill man förstås köpa tak- och tätskiktstjänster av så hög kvalitet och på ett så tryggt sätt som möjligt – från en tak- och tätskiktsentreprenör som har rätt kompetens, som följer alla lagar och regler, som sköter all dokumentation korrekt och som levererar det man kommit överens om.