Stipendiet Gunnar Liljefors Minnesfond

Stipendiet Gunnar Liljefors Minnesfond

Stort grattis till Therese Högberg som tilldelades stipendiet Gunnar Liljefors Minnesfond 2024.
“För oss är auktorisationen en kvalitetsstämpel”

“För oss är auktorisationen en kvalitetsstämpel”

Tekniska Tak & Fasadelement AB grundades 1968 och sedan dess har de lagt över 3 miljoner kvadratmeter tak. De är ett framgångsrikt tredje generatio...
“AI kan inte ersätta tätskiktsmontörer och det hantverk som yrket innebär”

“AI kan inte ersätta tätskiktsmontörer och det hantverk som yrket innebär”

Nynäs Tak Entreprenad Stockholm har 40 år inom branschen och är sedan 1987 medlemmar i Sveriges Takentreprenörer, med en auktorisation som de förlä...
In memoriam Johnny Persson

In memoriam Johnny Persson

Med stor sorg har vi mottagit beskedet att vår mångårige vän, medarbetare och styrelsemedlem, Johnny Persson, efter en längre tids sjukdom, gått b...
Vad innebär det att tätskiktsmaterial idag måste ha någon form av miljöbedömning?

Vad innebär det att tätskiktsmaterial idag måste ha någon form av miljöbedömning?

Idag ställs allt större krav på tillverkare av tätskiktsmaterial att redovisa hur deras produkter påverkar miljön och klimatet. För att få veta mer...
Fler godkända materialleverantörer möjliggör för fler takföretag att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation

Fler godkända materialleverantörer möjliggör för fler takföretag att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation

Sveriges Takentreprenörer fortsätter arbetet med att göra Sveriges Takentreprenörers Auktorisation mer känd hos byggbolag, fastighetsbolag och andr...
Europeisk provningsstandard för klistrade tätskiktssystem

Europeisk provningsstandard för klistrade tätskiktssystem

Tack vare Europas första provningsstandard för klistrade tätskiktssystem slipper de som väljer att helt eller delvis klistra fast tätskiktet på tak...
Jimmy Adlerberth har lämnat posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer efter åtta år

Jimmy Adlerberth har lämnat posten som ordförande för Sveriges Takentreprenörer efter åtta år

I maj 2023 lämnade Jimmy Adlerberth posten som Sveriges Takentreprenörers ordförande efter åtta år. En roll som han sett som ett hedersuppdrag.
Sex takentreprenörer om konjunkturläget

Sex takentreprenörer om konjunkturläget

Enligt Sveriges regering befinner vi oss i en lågkonjunktur. Med anledning av detta har vi skickat ut en snabb enkät med tre frågor till sex takent...
Söderbergs Yttertak är med och bygger dagens moderna Stockholm.

Söderbergs Yttertak är med och bygger dagens moderna Stockholm.

Söderbergs Yttertaks Gustav Stake är inte särskilt orolig för lågkonjunkturen. Vi har sett en liten nedgång i förfrågningar, säger han. Samtidigt h...
Drivkraften att skapa Teqt Group kommer inifrån takbranschen

Drivkraften att skapa Teqt Group kommer inifrån takbranschen

I förra numret av Tak & Tätskikt inledde vi en artikelserie om hur takbranschen förändras när enskilda takföretag går upp i större koncerner. Nu fo...
Wicote Entreprenad blev partnerbolag inom Teqt Group vilket gav nystart efter 40 år i takbranschen

Wicote Entreprenad blev partnerbolag inom Teqt Group vilket gav nystart efter 40 år i takbranschen

Efter 40 år i takbranschen kan det ligga nära till hands att tro att Carl-Gunnar Wiktorsson skulle börja tänka på att trappa ner. Istället är det t...
Vill du överpröva en upphandling? Glöm inte att fråga först!

Vill du överpröva en upphandling? Glöm inte att fråga först!

I dessa bistra ekonomiska tider med ett minskande antal byggprojekt blir avtalen med offentliga beställare allt mer intressanta. Detta då sådana av...
Robert Löfdahl är ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer

Robert Löfdahl är ny ordförande för Sveriges Takentreprenörer

- Vår uppgift som branschorganisation är att fungera som stöd och resurs för våra medlemmar och bidra till fortsatt utveckling av takbranschen, säg...
Snabbhet och ett helhetsgrepp om projekten gör Tekniska Taks kunder extra nöjda

Snabbhet och ett helhetsgrepp om projekten gör Tekniska Taks kunder extra nöjda

I Luleå finns anrika Tekniska Tak & Fasadelement, ett framgångsrikt tredje generationens familjeföretag som erbjuder sina kunder en hög servicenivå...
“Allt fler beställare efterfrågar auktoriserade takentreprenörer”

“Allt fler beställare efterfrågar auktoriserade takentreprenörer”

Möt Hagmans Tak Stockholm AB – en av våra auktoriserade medlemmar! Hagmans Tak är en av de större aktörerna i landet med cirka 100 medarbetare och...
“Sveriges Takentreprenörer ökar kompetensen och legitimiteten inom branschen”

“Sveriges Takentreprenörer ökar kompetensen och legitimiteten inom branschen”

Arena Tak ingår idag i Teqt-koncernen och är ett bolag som grundades 2017, av tre syskon med mångårig erfarenhet från branschen.
TIB blir Sveriges Takentreprenörer

TIB blir Sveriges Takentreprenörer

Under våren 2022 gick namnbytet igenom och TIB blev Sveriges Takentreprenörer. En ny varumärkesidentitet grundad i branschkunskap, kvalitet och mod...
Sveriges största ­takentreprenör går över till det nya digitala ­verksamhetssystemet Entrea

Sveriges största ­takentreprenör går över till det nya digitala ­verksamhetssystemet Entrea

Sveriges största takentreprenör Icopal Entreprenad väljer att stärka sin digitala kapacitet med det nya verksamhetssystemet Entrea. – Även BMI Grou...
Årsta Tak har gått från enmansföretag till en ledande ­takentreprenör i regionen Stockholm-Uppsala

Årsta Tak har gått från enmansföretag till en ledande ­takentreprenör i regionen Stockholm-Uppsala

Årsta Tak är familjeföretaget som grundades av Per Mattsson Stribys far 1992. Sedan dess har antalet anställda och företagets kapacitet vuxit i tak...
Chalmers driver forsknings­projekt om ­gröna taks ­kapacitet att ­fördröja ­regnvatten

Chalmers driver forsknings­projekt om ­gröna taks ­kapacitet att ­fördröja ­regnvatten

För sex år sedan initierade Chalmersforskarna Pär Johansson och Angela Sasic Kalagasidis ett forskningsprojekt för att få fram mer detaljerade data...
Utvecklingen av Entrea fortsätter – senaste nyhet är en mycket kraftfull integrerad CAD-modul

Utvecklingen av Entrea fortsätter – senaste nyhet är en mycket kraftfull integrerad CAD-modul

Som alla professionella digitala verktyg är Entrea under ständig utveckling. Senaste nyheten i verksamhetssystemet är en integrerad CAD-modul för a...
Offentlig upphandling – här är ändringarna i upphandlings­lagarna som du behöver känna till

Offentlig upphandling – här är ändringarna i upphandlings­lagarna som du behöver känna till

Från och med den 1 februari 2022 gäller ändrade upphandlingsregler avseende upphandlingar på det icke-direktivstyrda området, dvs upphandlingar und...
Bakom Skånska Taks starka tillväxt ligger bland annat modet att gå egna vägar

Bakom Skånska Taks starka tillväxt ligger bland annat modet att gå egna vägar

Skånska Tak har haft en mycket stark tillväxt de senaste tio åren. Bakom framgången ligger bland annat egna lösningar för att säkra återväxten av t...
Ny digital plattform för Sveriges Takentreprenörer ­Montörsutbildning – 100 elever har ­redan tagit sin examen

Ny digital plattform för Sveriges Takentreprenörer ­Montörsutbildning – 100 elever har ­redan tagit sin examen

Hösten 2021 lanserade Sveriges Takentreprenörer en ny digital plattform på webben för distansstudier som leder till ­–ompetensbevis som tätskiktsmo...
En effektivare gasolbrännare med 10 cm öppen låga kan snart lanseras tack vare nya regler

En effektivare gasolbrännare med 10 cm öppen låga kan snart lanseras tack vare nya regler

En ny typ av gasolbrännare med 10 cm lågutstick är på gång att lanseras i samband med att ­Brandskyddsföreningen snart inför nya regler för gasoldr...
Vägen till större framgång för ­Sveriges takentreprenörer går via Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning

Vägen till större framgång för ­Sveriges takentreprenörer går via Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning

I mer än femton år har Sveriges Takentreprenörer via sin Företagsledarutbildning bidragit till att takentreprenörer kan driva sina företag mer prof...
När skyfallen blir fler och städerna förtätas ökar behovet av vatten­fördröjande taklösningar

När skyfallen blir fler och städerna förtätas ökar behovet av vatten­fördröjande taklösningar

Skyfallen ökar och städerna förtätas med färre gröna ytor i marknivå som kan suga upp och hålla kvar regnen. Här har gröna tak och andra vattenförd...
Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning har hjälpt Takab i Falun att hantera större entreprenader

Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning har hjälpt Takab i Falun att hantera större entreprenader

Takab i Falun grundades som ett enmansföretag av Jon Onsbacke 2004. Idag har de tjugo anställda och omsätter trettio miljoner. För fem år sedan gic...
Uppdaterad branschtolkning för ­dimensionering av vindlast är på gång

Uppdaterad branschtolkning för ­dimensionering av vindlast är på gång

Nu är det dags för en uppdatering av TIBs handbok ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”. Den är branschtolkningen av Eurokod SS-EN-...
Paradigmskifte i delar av ­takbranschen när solenergibolag förvärvar takföretag

Paradigmskifte i delar av ­takbranschen när solenergibolag förvärvar takföretag

Solenergikoncernen Soltech Energy har de senaste åren förvärvat sjutton bolag inom solenergi, ­tätskikt, fasader och el. Av dessa är åtta takföreta...
Takrekond nytt dotterbolag i ­Soltech Energy – stärker sitt ­erbjudande med solenergi

Takrekond nytt dotterbolag i ­Soltech Energy – stärker sitt ­erbjudande med solenergi

Efter tjugo år som ensam ägare av Takrekond i Växjö och Takrekond i Kalmar sålde Nisse Jansson hösten 2020 sina företag till solenergikoncernen Sol...
Gröna tak och annan grön infrastruktur bidrog till färre skador från häftiga skyfall i Malmö

Gröna tak och annan grön infrastruktur bidrog till färre skador från häftiga skyfall i Malmö

- Gröna tak i kombination med andra gröna lösningar som mindre dammar och ­kanaler har stor potential att bidra till minskad risk för översvämninga...
TIB:s kontinuerliga kontroller säkerställer hög kvalitet

TIB:s kontinuerliga kontroller säkerställer hög kvalitet

Branschorganisationen TIB Takentreprenörerna genomför årligen kontroller av sina auktoriserade medlemsföretag. Varje nytt kalenderår behöver tak- o...
TIB:s auktorisationsnämnd garanterar bra försäkringar - “viktigt för både beställare och entreprenörer”

TIB:s auktorisationsnämnd garanterar bra försäkringar - “viktigt för både beställare och entreprenörer”

Genom sin unika auktorisationsnämnd säkerställer medlemsorganisationen TIB beställare inom tak-och tätskiktbranschen tjänster av hög kvalitet. När...
TIB storsatsar på utbildningar inom tak-och tätskiktsbranschen

TIB storsatsar på utbildningar inom tak-och tätskiktsbranschen

Branschorganisationen TIB vill utbilda takmontörer - både nya och redan verksamma. Med över 30 års erfarenhet bidrar organisationen till att kompet...
TIB:s auktorisationsstämpel - ett krav för Örebro bostäder

TIB:s auktorisationsstämpel - ett krav för Örebro bostäder

Med cirka 23 000 lägenheter och 1 000 lokaler är det viktigt för Örebro bostäder (ÖBO) att upprätthålla en hög kvalitet på sina fastigheter. Därför...
TIB auktoriserar företag inom takbranschen – "en kvalitetsstämpel"

TIB auktoriserar företag inom takbranschen – "en kvalitetsstämpel"

TIB Takentreprenörerna strävar efter att bidra till ökad kunskap och kvalitet inom takbranschen genom att auktorisera entreprenörer som lever upp t...
Lennart Johansson har varit TIB-auktoriserad i nästan 20 år

Lennart Johansson har varit TIB-auktoriserad i nästan 20 år

Organisationen för tak-och tätskiktsentreprenörer, TIB, strävar efter att upprätthålla hög kvalitet inom branschen via sin auktorisationsnämnd. Tak...
Därför behövs TIB:s unika auktorisation

Därför behövs TIB:s unika auktorisation

I över tre decennier har branschorganisationen TIB Takentreprenörerna auktoriserat bolag inom takbranschen via sin auktorisationsnämnd. Syftet är a...
TIB:s unika auktorisering garanterar säkra tak

TIB:s unika auktorisering garanterar säkra tak

Sedan flera år tillbaka har den fristående medlemsorganisationen TIB Takentreprenörerna auktoriserat företag via sin auktorisationsnämnd. Syftet me...
Entrea hjälper Vätterns Takentreprenad att delegera och effektivisera

Entrea hjälper Vätterns Takentreprenad att delegera och effektivisera

Vätterns Takentreprenad i Motala har använt Entrea i drygt ett år. Mitt i en hektisk arbetsvecka får vi en pratstund med företagets VD och ägare, J...
Om konsten att få betalt för konsumententreprenader

Om konsten att få betalt för konsumententreprenader

Genom våra kontakter med några av TIB:s medlemsföretag vet vi att tvister mellan konsumenter och entreprenörer om betalning för utförda entreprenad...
Med Entrea kliver Patomella Tak in i den digitala världen

Med Entrea kliver Patomella Tak in i den digitala världen

Malin Patomella, som sköter ekonomi och administration inom Patomella Tak i Luleå och Tak-Tjänst i Piteå, är förväntansfull. Skälet är att man prec...
Garantitaks bröderna Hagström är uppväxta på taket

Garantitaks bröderna Hagström är uppväxta på taket

Bröderna Hagström är mer eller mindre uppväxta på olika tak och sedan tjugo år tillbaka äger och driver de Garantitak i Kumla. – När vi växte upp j...
Goda råd för en trygg upphandling av taktjänster

Goda råd för en trygg upphandling av taktjänster

Hur får man tätskiktet på taket monterat på bästa sätt och med högsta möjliga kvalitet i alla delar? För att få svar på detta tar vi hjälp av Class...
Ny handbok med tydliga riktlinjer för infästningar av solpaneler

Ny handbok med tydliga riktlinjer för infästningar av solpaneler

En ny handbok är på gång som möter behovet av enkla och tydliga riktlinjer kring hur infästningar av solpaneler på tak bör göras. Initiativet till...
Nytt yrkesutbildningsavtal ska ge lärlingar höjd kunskapsnivå

Nytt yrkesutbildningsavtal ska ge lärlingar höjd kunskapsnivå

Från den 1 juli 2020 gäller ett nytt yrkesutbildningsavtal för yrkesutbildningar som leder till yrkesbevis. - Syftet med det nya avtalet är främst...
Digitala verktyg revolutionerar takunderhållet för fastighetsägare

Digitala verktyg revolutionerar takunderhållet för fastighetsägare

Digitala verktyg har inneburit en mindre revolution när det gäller hur underhåll av tak dokumenteras och hur uppgifterna sedan kommuniceras till fa...
Entrea är utvecklat för att ­Sveriges takentreprenörer ska ­kunna tjäna mer pengar

Entrea är utvecklat för att ­Sveriges takentreprenörer ska ­kunna tjäna mer pengar

- Verksamhetssystemet Entrea är ett nytt digitalt verktyg som utvecklats för att hjälpa Sveriges ­takentreprenörer att jobba effektivare och tjäna...
Allt fler solceller på taken - riktlinjer behövs

Allt fler solceller på taken - riktlinjer behövs

För att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna behöver vi välja bort fossila energikällor. Solceller är ett alternativ som de senaste åren...
Några soliga fakta om solceller

Några soliga fakta om solceller

Det installeras allt fler solceller på taken i vårt land. Här bjuder vi på några fakta om denna fossilfria och 100 procent förnybara energikälla.
Protan Entreprenad Karlstad har lagt 35 000 m² tätskikt på världens ­modernaste kartongfabrik

Protan Entreprenad Karlstad har lagt 35 000 m² tätskikt på världens ­modernaste kartongfabrik

Protan Entreprenad Karlstad har lagt 35 000 m² tätskikt på BillerudKorsnäs nya kartongfabrik, som är världens modernaste. – Det är vårt största pro...
Ny branschtolkning för takavvattning gör det enklare att följa gällande standarder

Ny branschtolkning för takavvattning gör det enklare att följa gällande standarder

Nu är den här, TIB:s förenklade branschtolkning av gällande standarder för takavvattning. Den hjälper samtliga i ett takprojekt att göra rätt och s...
Patomella Tak servar brandgas­ventiler över hela Norrbotten

Patomella Tak servar brandgas­ventiler över hela Norrbotten

Med anledning av detta nummers tema om brandsäkerhet ringer vi upp Patomella Taks ägare och VD Tomas Patomella för att prata om vikten av fungerand...
TakXperten säkrar återväxten genom att rekrytera utanför Sverige

TakXperten säkrar återväxten genom att rekrytera utanför Sverige

I slutet av ännu en fullmatad arbetsvecka hos TakXperten får vi en pratstund med företagets VD och ägare Christer Hoffström. Han berättar bland an...
Entreprenörsansvar för ­lönefordringar vid bygg- och anläggningsverksamhet

Entreprenörsansvar för ­lönefordringar vid bygg- och anläggningsverksamhet

Den 1 januari 2019 infördes bestämmelser om entreprenörsansvar för lönefordringar vid bygg- och anläggningsverksamhet i Sverige. Lagen gäller för f...
Entrea avlastar och frigör tid hos Vätterns Takentreprenad

Entrea avlastar och frigör tid hos Vätterns Takentreprenad

Jimmy Printzell är inte bara verksam som VD och ägare i Vätterns Takentreprenad AB. Han är även aktiv delägare i ett plåtslageriföretag och i sin f...
Effektivare takprojekt och högre lönsamhet med Entrea

Effektivare takprojekt och högre lönsamhet med Entrea

Entrea är det enda digitala system som takentreprenören behöver för att driva sina projekt effektivare och med mindre slöseri och högre lönsamhet,...
Lean är den ­japanska vägen till bättre resultat

Lean är den ­japanska vägen till bättre resultat

Idag ställs allt högre krav på Sveriges takentreprenörer när det gäller effektivitet och kvalitet. Lean är en japansk metod och filosofi som prakti...
En kvalitetsstämpel som visar takentreprenörens höga nivå

En kvalitetsstämpel som visar takentreprenörens höga nivå

TIB arbetar för att upphandlare av tak- och tätskiktstjänster ska få den kvalitetsnivå som de efterfrågar. Därför erbjuder TIB sedan mer än tio år...
Kampanj för att göra TIB-auktorisationen mer känd hos Sveriges kommunala bostadsbolag

Kampanj för att göra TIB-auktorisationen mer känd hos Sveriges kommunala bostadsbolag

Det är tryggare för upphandlare av taktjänster att välja TIB-auktoriserade takentreprenörer. För att göra TIB-auktorisationen mer känd och de aukto...
Gasolbrännare för takarbeten

Gasolbrännare för takarbeten

Efter önskemål från Sveriges takentreprenörer driver TIB just nu ett projekt ihop med Brandskyddsföreningen i syfte att tydliggöra hur en gasolbrän...
Enklare regel­efterlevnad heta arbeten tak

Enklare regel­efterlevnad heta arbeten tak

I samarbete med Brandskyddsföreningen ­arbetar TIB med att ta fram en handledning som ska förtydliga regelverket kring brandsäkerhet och hur Sverig...
Ny lag ska garantera att arbetstagaren alltid får lön

Ny lag ska garantera att arbetstagaren alltid får lön

Sedan 1 januari 2019 gäller en ny lag som ska garantera att arbetstagare inom bygg- och anläggningsbranschen alltid får sin lön. Den nya lagen är ä...
Enklaste vägen till en trygg upphandling – välj en TIB-auktoriserad takentreprenör

Enklaste vägen till en trygg upphandling – välj en TIB-auktoriserad takentreprenör

Det finns ett faktum som alla upphandlare av tak- och tätskiktstjänster vinner på att känna till. Nämligen att man kan försäkra sig om en hög kvali...
Upplev gröna tak i verkligheten – besök Augustenborgs takträdgård

Upplev gröna tak i verkligheten – besök Augustenborgs takträdgård

Om man vill lära sig mer om och uppleva gröna tak i verkligheten kan man besöka Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö.
Högt i tak hos Tak Tema

Högt i tak hos Tak Tema

I det här numrets ”hemma-hos-reportage” hälsar vi på hos Tak Tema och får en pratstund med företagets VD, Tommy Gråberg. Han berättar om en hög amb...
Förenklad branschtolkning av europeiska standarder för takavvattning

Förenklad branschtolkning av europeiska standarder för takavvattning

Gällande standarder för takavvattning tillämpas sällan eller feltolkas. Detta vill TIB och takbranschen råda bot på genom en förenklad branschtolkn...
Därför gynnas alla av gröna tak

Därför gynnas alla av gröna tak

För byggherrar och fastighetsägare som med enkla medel vill främja värdet på sina fastigheter är gröna tak en investering väl värd att undersöka. O...
I framtiden måste förmodligen alla byggnader vara miljöcertifierade

I framtiden måste förmodligen alla byggnader vara miljöcertifierade

Med anledning av att den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad uppdaterats till version 3.0, ringer vi upp Sweden Green Building Councils markna...
Nyheter i Miljöbyggnad 3.0

Nyheter i Miljöbyggnad 3.0

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige. Det kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbos...
Svenskt inflytande över europeiska standarder

Svenskt inflytande över europeiska standarder

Att produkter, material och lösningar inom byggbranschen ofta är utformade enligt officiella standarder känner de flesta till. Mindre känt är kansk...
Taksäkerhet som lever upp till dagens krav

Taksäkerhet som lever upp till dagens krav

Arbetet med att förebygga olyckor utvecklas ständigt i hela samhället. Det som förr var gängse beteenden och acceptabla lösningar kan numera vara o...

Berland Tak går i täten i Linköping med omnejd

Det är bråda dagar för Berland Tak i Linköping. Mellan ett anbud som ska lämnas in och nästa kundbesök får vi möjlighet att prata med företagets VD...
Vissa problem under första perioden med lagkrav på elektroniska personalliggare

Vissa problem under första perioden med lagkrav på elektroniska personalliggare

I syfte att motverka svartarbete och främja sundare konkurrens är det sedan första januari 2016 lag på att elektroniska personalliggare ska föras p...
Ständig satsning på utbildning stor del i Wicote Entreprenads framgångar

Ständig satsning på utbildning stor del i Wicote Entreprenads framgångar

Att växa är många företagares dröm. Fler och större uppdrag. Fler anställda. Ökade intäkter. Baksidan av framgången kan dock vara växtvärk där den...
Byggbranschen går samman för att hålla nollan

Byggbranschen går samman för att hålla nollan

Visionen om att få ner antalet olyckor till noll på Sveriges byggarbetsplatser är inte ny. Den har funnits länge hos många enskilda aktörer. Det n...
Minimal eldfara på taket när reglerna följs

Minimal eldfara på taket när reglerna följs

Höga temperaturer, brandfarliga material och den mänskliga faktorn. Risken för att brand ska uppstå på taket vid Heta Arbeten finns alltid. Men va...
Utdelning av Liljeforsstipendium 2017

Utdelning av Liljeforsstipendium 2017

Vi gratulerar årets vinnare av Liljeforsstipendiet. Axel Billgren, Hagmans Tak Syd AB och Niklas Sörensen, Wicote Entreprenad AB.
Med AMA talar alla i ett byggprojekt samma språk

Med AMA talar alla i ett byggprojekt samma språk

Alla som lekt viskleken vet att varje gång ett budskap förs vidare till nästa person i kedjan tenderar det att bli lite förvanskat. Sedan 1950, då...
Äntligen nya upphandlingslagar!

Äntligen nya upphandlingslagar!

Efter lång väntan har vi nu sedan årsskiftet fått nya upphandlingslagar som ersätter de gamla. Det är tre nya lagar med nästan 1 000 nya paragrafer...
En besiktningsmans råd för att undvika kostsamma fel

En besiktningsmans råd för att undvika kostsamma fel

Fel som uppstår under ett tak- och tätskiktsprojekt kan naturligtvis ha många orsaker. Alltifrån slarv och okunskap till stress och bristande komm...
Entrea erbjuder en digital revolution för Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer

Entrea erbjuder en digital revolution för Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer

TIB och en grupp tak- och tätskiktsentreprenörer lanserar nu en unik och heltäckande programvara för hantering av digital dokumentation och kommun...
Många skäl att välja ett TIB-auktoriserat företag

Många skäl att välja ett TIB-auktoriserat företag

Som upphandlare vill man förstås köpa tak- och tätskiktstjänster av så hög kvalitet och på ett så tryggt sätt som möjligt – från en tak- och tätski...