Vissa problem under första perioden med lagkrav på elektroniska personalliggare

Vissa problem under första perioden med lagkrav på elektroniska personalliggare

I syfte att motverka svartarbete och främja sundare konkurrens är det sedan första januari 2016 lag på att elektroniska personalliggare ska föras på alla byggarbetsplatser. För att få veta mer om hur den nya lagen tagits emot ringer vi upp Sofie Wilhelmsson, som är skattejurist på Sveriges Byggindustrier.
Ständig satsning på utbildning stor del i Wicote Entreprenads framgångar

Ständig satsning på utbildning stor del i Wicote Entreprenads framgångar

Att växa är många företagares dröm. Fler och större uppdrag. Fler anställda. Ökade intäkter. Baksidan av framgången kan dock vara växtvärk där den interna organisationen inte hänger med i utvecklingstakten. Så hur värnar man kvaliteten på utfört arbete, god lönsamhet och positiva kundrelationer samtidigt som man växer?
Byggbranschen går samman för att hålla nollan

Byggbranschen går samman för att hålla nollan

Visionen om att få ner antalet olyckor till noll på Sveriges byggarbetsplatser är inte ny. Den har funnits länge hos många enskilda aktörer. Det nya med Håll Nollan är att bygg- och fastighetsbranschen för första gången går samman och tar ett gemensamt grepp för att tillsammans driva denna så viktiga fråga.
Minimal eldfara på taket när reglerna följs

Minimal eldfara på taket när reglerna följs

Höga temperaturer, brandfarliga material och den mänskliga faktorn. Risken för att brand ska uppstå på taket vid Heta Arbeten finns alltid. Men vad ska man tänka på för att minimera riskerna? Och vad kan konsekvenserna bli om kunskapen är för låg eller om man slarvar med säkerheten? Här reder vi ut vad som gäller – med särskilt fokus på så kallade högriskkonstruktioner.
Utdelning av Liljeforsstipendium 2017

Utdelning av Liljeforsstipendium 2017

Vi gratulerar årets vinnare av Liljeforsstipendiet. Axel Billgren, Hagmans Tak Syd AB och Niklas Sörensen, Wicote Entreprenad AB.
Med AMA talar alla i ett  byggprojekt samma språk

Med AMA talar alla i ett byggprojekt samma språk

Alla som lekt viskleken vet att varje gång ett budskap förs vidare till nästa person i kedjan tenderar det att bli lite förvanskat. Sedan 1950, då den första versionen av AMA lanserades, har Svensk Byggtjänst arbetat aktivt för att ingen i byggbranschen ska behöva leka denna lek.
Äntligen nya upphandlingslagar!

Äntligen nya upphandlingslagar!

Efter lång väntan har vi nu sedan årsskiftet fått nya upphandlingslagar som ersätter de gamla. Det är tre nya lagar med nästan 1 000 nya paragrafer; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings- sektorn (LUF), lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).
En besiktningsmans råd för att  undvika kostsamma fel

En besiktningsmans råd för att undvika kostsamma fel

Fel som uppstår under ett tak- och tätskiktsprojekt kan naturligtvis ha många orsaker. Alltifrån slarv och okunskap till stress och bristande kommunikation. Enligt en undersökning som gjordes av Svensk Byggtjänst häromåret kostar exempelvis bristande kommunikation byggbranschen 40 miljarder kronor varje år.
Entrea erbjuder en digital  revolution för Sveriges tak-  och tätskiktsentreprenörer

Entrea erbjuder en digital revolution för Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer

TIB och en grupp tak- och tätskiktsentreprenörer lanserar nu en unik och heltäckande programvara för hantering av digital dokumentation och kommunikation i varje del av ett takprojekt. Ett system med potential att bidra till ökad lönsamhet tack vare hjälp till effektivare projektstyrning.