Många skäl att välja ett  TIB-auktoriserat företag

Många skäl att välja ett TIB-auktoriserat företag

Som upphandlare vill man förstås köpa tak- och tätskiktstjänster av så hög kvalitet och på ett så tryggt sätt som möjligt – från en tak- och tätskiktsentreprenör som har rätt kompetens, som följer alla lagar och regler, som sköter all dokumentation korrekt och som levererar det man kommit överens om.